Žemaičių Naumiesčio bažnyčiai – 230 metų!

Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje kabo konsekracinė lenta, kurioje lotyniškai parašyta, jog ši bažnyčia yra konsekruota (t.y. pašventinta) 1790 m. spalio 10 d. šv. arkangelo Mykolo titulu.

Žemaičių Naumiesčio bažnyčia

Konsekravo vyskupas – sufraganas Juozapas Adomas Koscia. Bažnyčios vardo pasirinkimą neabejotinai lėmė noras pagerbti fundatoriaus Mykolo Aleksandro Ronikerio šventąjį globėją.

Nedaug išliko duomenų apie pirmuosius Žemaičių Naumiesčio katalikų bendruomenės maldos namus.

Vysk. M. Valančius yra rašęs, kad jau iki 1782 m. čia būta koplyčios. Karalius Stanislovas Augustas 1766 m. skyrė privilegiją Kvėdarnos seniūniją, kartu su priklausiusiu Žemaičių Naumiesčiu LDK pataurininkui Mykolui Aleksandrui Ronikeriui, kuris Žemaičių Naumiestyje ant aukštos kalvos 1781 m. ėmėsi statyti medinę, lig šiol tebesančią bažnyčią.

Taigi, mūsų bažnyčiai – 230 metų.

Tituliniai šv. arkangelo Mykolo bažnyčios jubiliejiniai atlaidai vyks sekmadienį, rugsėjo 27 d., 12.00 val. Po Sumos bažnyčioje koncertuos Šilutės choras „Pamario aidas“, vadovaujamas Nijolės Sniečkuvienės. Po koncerto parapijos salėje agapė (suneštinės vaišės).