Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje – diskusija apie pasitikėjimą savimi

MAJUS PIRMININKAS_1Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko bendras Tėvų tarybos narių ir klasės vadovų užsiėmimas „Pasitikėjimas savimi. Atsakomybė“ pagal  LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Šio renginio tikslas – akcentuoti suaugusiųjų įtakos svarbą ugdant paauglio atsakomybę bei pasitikėjimą savimi, kas ir yra viena iš gimnazijos siekiamybių.

Renginio moderatorės Jurgita Vingienė bei Zita Kaminskienė visus dalyvius pakvietė susėsti grupėmis, tadėl diskusija vyko gyvai ir sklandžiai. Parengtos užduotys ir jų sprendimai dar kartą priminė, kokia jautri ir įnoringa yra besiformuojanti asmenybė, kiek daug reikia žinių bei įgūdžių, norint užtikrinti teisingus vaiko, mokinio pasirinkimus. Ar už atsakomybės  ugdymą atsakingi tik tėvai ir mokytojai? – kilo klausimas užsiėmimo dalyviams.

Žinoma, prieita išvados, kad paauglys ir pats turi prisiimti atsakomybę už savo sprendimus bei charakterio formavimą, juk „Tėvai gali duoti patarimų ar pastūmėti vaiką teisingo kelio link, tačiau galutinis asmens charakterio formavimas yra jo paties rankose“, –  rašė paauglė Anne Frank.

„Trikojė pasitikėjimo kėdė“ – toks intriguojantis užsiėmimo pateikčių pavadinimas bei turinys įtraukė į aktyvią diskusiją ir tėvus, ir mokytojus. Akcentuota, jog pasitikėjimas savimi ypač svarbus paaugliams, nes jiems reikia jaustis pakankamai ramiai atrandant naujas galimybes ir saugiai rizikuojant. Planuotas užsiėmimas, kurio iniciatorė buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Bartušienė, įrodė, jog tik bendradarbiaujant tėvams, mokiniams bei mokytojams galima išugdyti drąsų, atsakingą žmogų.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Tėvų tarybos pirmininkas Sigitas Majus dėkojo klasių vadovėms, tėvams ir užsiėmimo „Pasitikėjimas savimi. Atsakomybė“ rengėjoms Birutei Galinauskienei bei Jurgitai Vingienei. Pasak S.Majaus, bendradarbiavimas ir kūrybiškumas yra visų mūsų gyvenimo sėkmės raktas.