Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje – kūrybinė konferencija

Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko rajoninė 9 - 12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė - kūrybinė konferencija „Gimtoji kalba: saviraiškos būdai ir galimybės“. Konferencija siekta sudaryti galimybę mokiniams bei mokytojams pademonstruoti savo kūrybinius, meninius, tiriamuosius gebėjimus gilinantis į gimtosios kalbos grožį, suvokiant teksto prasmę, pajaučiant žodžio galią bei jo svarbą asmenybės tobulėjimui.

Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Laimutė Uselienė, dainavo merginų vokalinis ansamblis „Žara“. Renginio vedėjai Radvilas ir Martyna vieną po kito kvietė pranešėjus, atvykusius iš Šilutės pirmosios, Švėkšnos „Saulės“, Vainuto gimnazijų ir besimokančius Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje. Pranešimai buvo įvairūs, klausytojus sužavėję išskirtinumu, meniškumu. Mokiniai ypač atidžiai klausėsi mokytojų kūrybos.

Konferencijos dalyviai ir klausytojai į gimtąją kalbą pažvelgė giliau, pasitelkdami muziką, raiškųjį skaitymą, tyrimą, analizę, savo teksto bei muzikos kūrimą, vaidybą.

Konferencijos darbą apibendrinusi Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Nijolė Rimkuvienė pasidžiaugė mokinių bei mokytojų darbu,  auginančiu drąsias, aktyvias ir atviras asmenybes. Gabrielė Rakašytė, Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė mano, jog tokį renginį reikėtų rengti kasmet ir jis taptų tradiciniu.

Parengta pagal gimnazijos inf.