Žemaičių Naumiesčio gimnazijos jubiliejiniai metai įsilinguoja

Penktadienį Žemaičių Naumiesčio centre, netoli paminklo Lietuvos nepriklausomybės laikų savanoriams pastatytas ženklas, kuris vietos gyventojams primins, o užsukusiems svečiams nurodys, kad šie 2021 metai Žemaičių Naumiesčio gimnazijai jubiliejiniai – sukanka 100 metų.

Šis ženklas naumiestiškiams primena, kad šie metai miestelio gimnazijai – jubiliejiniai.

Mintis tokiu būdu priminti šią gražią datą kilo gimnazijos bendruomenei. Kaip sakė šios mokyklos direktorės pareigas einanti Vilma Bertašienė, šią žinią miesteliui norėta priminti meninėmis priemonėmis. Tai svarbu, nes didžioji dalis Žemaičių Naumiesčio gyventojų yra mokęsi šioje mokykloje. Tad šie metai visiems svarbūs. 100 metų jubiliejinį ženklą sukūrė dailininkas Andrius Sirtautas.

V. Bertašienė sakė, kad pandeminiai metai gerokai sujaukė gimnazijos planus. Todėl šventinis renginys, į kurį ketinta pakviesti buvusius mokinius, mokytojus, nukeltas į rudenį. Žinoma, jei leis bendra šalies epideminė situacija.

Mokyklos bendruomenė, kiek leidžia esama padėtis, gyvena jubiliejaus ritmu. Visa tai atsispindi Žemaičių Naumiesčio gimnazijos atnaujintoje interneto svetainėje. Mokyklos jubiliejui skirtas atskiras svetainės puslapis – „100-metis“.