Žemaičių Naumiesčio medžiotojų klubas „Šustis“ turi naujus namus

MEDZIOTOJIA 2Bemaž 60 narių vienija Žemaičių Naumiesčio medžiotojų klubas „Šustis“, ir visi jie susirinko praėjusį sekmadienį į mišias Žemaičių Naumiesčio Arkangelo Mykolo katalikų bažnyčioje.

Pasitikdamas Šv. Huberto – medžiotojų globėjo dieną parapijos klebonas Stanislovas Anužis aukojo mišias, kurių metu buvo paminėti jau Anapilin iškeliavę medžiotojai bei šventinami čia suėję žmonės.

Vėliau medžiokliai su šeimomis rinkosi ką tik užbaigtuose statyti būrelio namuose ir pasidžiaugė įkurtuvėmis.

Pašventinti naujieji medžiotojų namai

Medžiotojų klubo „Šustis“ pirmininkas Vytautas Petrošius „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad šie metai klubo nariams yra ypač puikūs ir įsimintini. Labiausiai dėl to, kad pagaliau pavyko užbaigti klubo namų ir lupyklos statybą. Klubo namai pradėti statyti prieš 5 metus – 2013-aisiais, nors pats klubas veiklą pradėjo dar 1962 metais.

Taigi, per tuos daugiau nei pusšimtį metų iš tuometinio medžiotojų būrelio išaugo medžiotojų klubas „Šustis“. Jo nariai – atsakingi medžiotojai, kurie ne tik tvarkingai medžioja, bet ir prižiūri žvėrelius Žemaičių Naumiesčio ir Degučių apylinkių miškuose.

Medžiotojai savo bendrus namus, kuriuose nuo šiol galės vykti visi jų susirinkimai, pasistatė gyvenvietėje netoli Žemaičių Naumiesčio. Anksčiau čia buvusį krūmais apaugusį žemės sklypą medžiokliai pavertė tvarkinga vieta. Joje dabar stovi apie 70 kv. metrų medžiotojų susirinkimų pastatas, žvėrių lupyklos pastatėlis, įrengtos ir automobilių stovėjimo vietos.

Sekmadienį, po mišių visi medžiotojai su savo žmonomis, o kai kurie ir su vaikais suvažiavo į savo naujuosius namus. Buvo pakviestas ir klebonas S.Anužis, kuris pašventino naujuosius pastatus ir kartu su visais pasimeldė.

Ne tik šaudo, bet ir saugo

Pasak klubo pirmininko V.Petrošiaus, didesnė dalis medžiotojų klubo „Šustis“ narių yra čia pat – Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje gyvenantys žmonės, kurie šeštadieniais renkasi būrin ir traukia į medžiokles. Tačiau pirmininkas V.Petrošius primena, kad medžiotojai renkasi ne tik medžioti, jie turi ir daug kitokios veiklos. Jie stebi žvėrelius, juos suregistruoja, stengiasi nuo jų apsaugoti ūkininkų pasėlius.

Visgi pirmininkas sako, kad kaip nebūtų keista, bet pasitaiko, kad reikia ir kompensuoti ūkininkams miško žvėrių padarytą žalą.
Medžiotojai yra tie žmonės, kurie dar ir saugo miško žvėris nuo brakonierių – piktavalių žvėrelių žudikų, kuriems svarbu tik parsigabenti grobį. Ir „Šusties“ vyrai jau ne vieną tokį piktavalį sugavo ir perdavė teisėsaugai.  

„Šusties“ medžiotojų klubo medžioklės plotuose šiuo metu gyvena 10 – 12 briedžių, per metus būrelio nariai jų sumedžioja ne daugiau nei 1 ar du. Gyvena ir keli  elniai, tačiau jais medžiotojai tik džiaugiasi ir nemedžioja. Kasmet medžiokliai sumedžioja apie 50 – 60 stirnų, kurių jų plotuose ganosi apie 300. Be jokių apribojimų medžiojamos lapės, kurių pasiseka kasmet sumedžioti apie 60. Tačiau rudosios yra išties labai gudrios – jos persikėlė gyventi ir urvus kasasi vis arčiau gyvenamųjų namų, kur medžiotojai negali šaudyti.

Pasak V.Petrošiaus, viena lapė savo guolį yra susisukusi net prie Žemaičių Naumiesčio bažnyčios pastato. Dabar vietos žmonės prašo ją iš ten išguiti.

Degutiškis V.Petrošius sakė, kad jis tik prieš kelis metus persikėlė gyventi Šilutę. Tačiau kai kurie „Šusties“ klubo nariai gyvena Kaune ir kituose didžiuosiuose miestuose. Jie nepatingi medžioklėms suvažiuoti į Pamarį, nes tai kartu tampa ir proga aplankyti čia gyvenančius giminaičius.