Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas

DSC 08332019 m. kovo mėnesį Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimo. Pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos lėšų.

Įgyvendinamo projekto metu buvo siekiama prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumo mažinimo skatinant socialinę plėtrą, padidinant infrastruktūros patrauklumą, skatinant gyventojų užimtumą, saviraišką ir verslą.

Įgyvendinus projektą buvo atnaujinta viešoji infrastruktūra: Žaliakalnio parko takai, įrengtas apšvietimas, įrengti lauko treniruokliai ir vaikų žaidimo įrenginiai, sutvarkytas tiltelis. Atlikta neefektyviai naudojamo pastato, esančio Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiesčio mstl., dalies konversija (sutvarkytos patalpos, įrengta virtuvėlė, nupirkti baldai, sutvarkyta ir švenčių organizavimui pritaikyta salė, nupirktos funkcionalios kėdės). Sutvarkytas pastatas pritaikytas bendruomenės poreikiams, švenčių organizavimui, įvairių edukacinių užsiėmimų organizavimui.

logo

IMG 5397IMG 5401DSC 0842

DSC 0841

DSC 0840