Žemaičių Naumiesčio muziejaus remonto skola – ant Savivaldybės pečių

zemaiciu naumeiscio muziejusAsociacija „Lamatos žemė“ gavo pranešimą, kad Savivaldybė atsisako pasirašyti sutartį dėl Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos II etapo finansavimo. Tai vienas iš aštuonių projektų, kuriuos asociacija „Lamatos žemė“ pradėjo įgyvendinti, prieš porą savaičių pasirašiusi sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra, kaimo bendruomenėmis ir Savivaldybe.

Asociacijos valdyba ir administracija jau buvo paskyrusi šiam Savivaldybės projektui 495 324 Lt finansavimą. Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė, atsisakydama pasirašyti sutartį, nurodo, kad negali to padaryti, nes atsirado techninių kliūčių.

Apie Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo ypatumus – kodėl užsitęsė rekonstrukcijos darbai, kokiomis lėšomis įgyvendinamas projektas ir kokią įtaką šiam procesui turi rajono politikų kovos – sutiko papasakoti rajono meras Virgilijus POZINGIS.

Muziejus – bendruomenės poreikiams

Šilutės rajono vadovai ir Savivaldybės administracija, pasak V.Pozingio, jau prieš trejus metus numatė rekonstruoti Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastatą kaip tinkamiausią vietą įsikurti bendruomenės organizacijai, bibliotekai ir muziejui.

Todėl 2009 m. balandžio 30 dieną Šilutės rajono Taryba pritarė, kad būtų įgyvendinamas projektas „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcija pritaikant jį bendruomenės poreikiams“.

V.Pozingis sakė, kad tuometinis Savivaldybės administracijos direktorius Š.Laužikas, rajono Tarybos įgaliotas, pasirašė projekto įgyvendinimo sutartį su Žemės ūkio ministerija. Projektui įgyvendinti buvo gautas 570 tūkst. litų finansavimas.

Už tokią sumą buvo planuota sutvarkyti pastato vidaus patalpas. Tačiau jau tada buvo žinoma, jog lėšų trūks pastato sienoms šiltinti, centrinio šildymo įrangai.

Siurprizas – 700 tūkst. Lt

Pasak V.Pozingio, nors Savivaldybė planavo, kad jos biudžeto lėšų reikės pridėti minimaliai – tik baigiamiesiems darbams, tačiau pradėjus įgyvendinti projektą paaiškėjo, kad rekonstruojamo pastato perdengimų ir stogo konstrukcijos nebegali daugiau tarnauti. Todėl Savivaldybės administracija 2011 m. sausio 25 dieną paskelbė viešą konkursą naujiems darbams, kuriuos pavadino rekonstrukcijos projekto II etapu.

Apie 700 tūkst. Lt kainuojantiems papildomiems darbams finansuoti Savivaldybė tikėjosi gauti iš asociacijos „Lamatos žemė“ įgyvendinamos strategijos („Leader“ metodu) ir pridėti dalį iš savo biudžeto.

Todėl rajono Taryba 2011 m. gegužės 19 dieną pritarė projektui „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas II etapas“, o Savivaldybės administracija pateikė paraišką projekto įgyvendinimo asociacijos „Lamatos žemė“ valdybai.

Liko Savivaldybės skola

„Lamatos žemės“ valdyba pritarė finansuoti projektą „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas II etapas“ ir paskyrė jo įgyvendinimui 495 324 Lt.

Tačiau dabar Savivaldybės administracija suprato, kad negalės pasinaudoti asociacijos „Lamatos žemė“ parengta sutartimi ir galimomis „Leader“ programos lėšomis, nes šiems projektams keliami kitokie vykdymo reikalavimai.

Pasak V.Pozingio, Savivaldybės administracija, organizavusi muziejaus pastato I etapo ir II etapo rekonstrukcijos darbus, nebegalėjo prisitaikyti prie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo („Leader“ metodu) taisyklių. Jos numato, kad šios programos lėšomis negali būti finansuojami darbai, kurie yra jau atlikti iki sutarties pasirašymo. O Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijos darbų rangovas UAB „Statybų valdymo sprendimai“ visus I etapo ir II etapo muziejaus pastato rekonstrukcijos darbus baigė 2011 m. rugpjūčio 30 d.

Tokia darbų pabaigos data yra įrašyta 2011 m. sausio 25 dienos viešojo pirkimo konkurso užduotyje ir tuometinio Savivaldybės administracijos direktoriaus Šarūno Laužiko bei darbų rangovo – „Statybų valdymo sprendimų“ pasirašytoje sutartyje.

V.Pozingio nuomone, niekas metų pradžioje nesitikėjo, kad projekto „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas II etapas“ vertinimas Nacionalinėje mokėjimo tarnyboje užtruks ilgiau nei su rangovu buvo sutarta pabaigti darbus.

Kalbėdamas apie 700 tūkst. Lt skolą rangovui, V.Pozingis sakė, kad Savivaldybės administracija greičiausiai sudarys su UAB „Statybų valdymo sprendimai“ skolos mokėjimo grafiką, o skolos atidavimas gali užsitęsti iki dvejų metų.

Partijų lyderiai sutarė

Akivaizdu, kad sudėtingas ir painus Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas sukėlė nemažą visuomenės ir rajono politikų dėmesį. V.Pozingis sakė, kad kai kurie politikai jau spėjo pasidalinti kaltinimais, jog statybvietėje įvyko avarija, apie supainiotus viešuosius ir privačius interesus, šmeižtą. Mero nuomone, kai kurių politikų pareiškimai labiau skirti politinei konkurencijai dėl visuomenės dėmesio, o ne įgyvendinamo projekto problemų greitesniam sprendimui.

V.Pozingis džiaugėsi, kad rajono Tarybos partijų lyderiai praėjusią savaitę sutarė nebesiginčyti dėl Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijos ir sklandžiai užbaigti šį projektą. Partijų lyderiai, pasak mero, sutarė įpareigoti Savivaldybės administraciją parengti naują paraišką asociacijai „Lamatos žemė“, kad būtų galima gauti finansavimą muziejaus rekonstrukcijos baigiamiesiems darbams, kuriuos Savivaldybė pradžioje ketino įgyvendinti savo lėšomis: dar reikia apšiltinti sienas, įrengti centrinio šildymo sistemą ir nupirkti baldų.