Žemaičių Naumiesčio pradinė – geriausių šalies pradinių mokyklų penketuke!

pradiniu reitingai zemaiciu naumiescio mokyklaŽurnalas „Reitingai“ šiais metais pirmą kartą paskaičiavo pasitenkinimo mokykla rodiklį.

Skaičiavimas atliktas pagal du kriterijus: kiek mokinių atėjo mokytis į pirmąją pradinės ar devintąją pagrindinės mokyklos klasę, ir kiek mokinių sėkmingai baigė mokslą toje pačioje ugdymo įstaigoje.
Pagal šiuos rodiklius Žemaičių Naumiesčio pradinė mokykla – darželis užima 5-6 vietą tarp visų šalies pradinių mokyklų.

Apžvelkime, kaip reitingų lentelėse pagal mokinių „nubyrėjimą“ išsidėstė Šilutės ir aplinkinių rajonų pradinės ir pagrindinės mokyklos.

Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis – penketuke

Vaikų migravimas į kitas mokyklas dažnai rodo prastą mokyklos psichologinę atmosferą: mokytojų nesugebėjimą susikalbėti su mokiniais, suvaldyti patyčias, nenorą padėti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių ar tiesiog prastą ugdymo lygį.

Žurnalo „Reitingai“ sudarytame pradinių mokyklų pasitenkinimo reitinge iš viso išsirikiavo 146 mokyklos.

Aukščiausią poziciją iš mūsų rajono pradinių mokyklų šioje lentelėje užima Žemaičių Naumiesčio mokykla – darželis. Ši įstaiga dalijasi 5-6 vietas kartu su Rokiškio rajono Pandėlio pradine mokykla.

2010 metų rugsėjo pirmąją Žemaičių Naumiesčio pradinės mokyklos I klasėje pradėjo mokytis 29 mokiniai, o po 4 metų, 2014-aisiais, ją pabaigė 34 mokiniai. Vadinasi, mokykla per 4 metus pasipildė 5 joje mokytis panorusiais iš kitų mokyklų atėjusiais moksleiviais.

54 pozicijomis žemiau nuo pastarosios – antroji mūsų rajono mokykla, reitingo 59-oje vietoje esanti Šilutės Žibų pradinė. Ši mokykla per 4 mokymosi metus neteko 4 mokinių (iš 73 pabaigė 69).

Daugiau Šilutės rajono pradinių mokyklų nepateko į reitingų lentelę.

Į 50-tuką pateko 47 vietą reitinge užėmusi Pagėgių pradinė mokykla: iš atėjusiųjų mokytis 35 pradinukų ją baigė 34 mokiniai. 83-ioji – Kvėdarnos P.Liatuko pradinė, kurioje pradėjo mokytis 34 mokinukai, tačiau per 4 metus iš mokyklos „pabėgo“ 3 moksleiviai.

Pagrindinio lavinimo mokykloms reiktų pasitempti

Žvelgiant į pagrindinio lavinimo mokyklų išsidėstymą, Šilutės rajono mokymo įstaigų rezultatai – kur kas prastesni. Tarp 378-ių ugdymo įstaigų geriausiai įvertinta Rusnės pagrindinė mokykla – ji užima 233-255 vietą kartu su kitomis mokyklomis, tarp jų – ir kaimynų šilališkių Pajūralio pagrindinė.

2012 metų rugsėjį Rusnės pagrindinės mokyklos 9-oje klasėje pradėjo mokytis 8 moksleiviai, iki 2014 metų mokykla toje klasėje išlaikė vienu mokiniu mažiau – 7.

265-oji pozicija pagrindinių mokyklų lentelėje atiteko Katyčių pagrindinei mokyklai, kuri iš 2012 metų rugsėjį 9-oje klasėje mokytis pradėjusių 20-ties moksleivių iki 2014 mokslo metų pabaigos išlaikė 3 moksleiviais mažiau (17 mokinių).

Kita mokykla, patekusi į reitingavimo lentelę, – Saugų J.Mikšo pagrindinė. Ši mokymo įstaiga per dvejus mokymosi metus (nuo 9-os iki 10-os klasės) prarado pusę mokytis pradėjusių mokinių (iš 18 liko 9) ir kartu su dar 5-iomis mokyklomis dalijasi 372-376 vietas.

Šilutės rajono pagrindinio ugdymo įstaigas reitinge lenkia kaimyninės Pagėgių sav. Lumpėnų E.Jagomasto pagrindinė mokykla, kartu su Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindine mokykla užėmusi 10-11 vietas. 2012 metais į 9 klasę atėjo mokytis 6 lumpėniškiai, o 10-ąją klasę baigė 8. Per 13 pozicijų žemiau – 23-27 vietoje – net dvi Šilalės rajono mokyklos, pasipildžiusios vienu mokiniu.

Į ketvirtąjį šimtuką pateko Šilalės r. Žadeikių, Tauragės r. Pagramančio ir Lomių pagrindinės mokyklos.

Tėvai turėtų atidžiai rinkti mokyklą

Žurnalo „Reitingai“ žurnalistai mokyklas besirenkantiems tėvams rekomenduoja analizuoti ne tik akademinius kiekvienos mokyklos mokinių rezultatus, o ir kiekvienos laidos mokinių skaičiaus pokytį: kiek jų buvo priimta ir kiek baigė.

Žurnalistų teigimu, nei tėvai, nei mokyklų direktoriai nelinkę atvirauti dėl kokių priežasčių iš mokyklų vaikai išeina, tačiau tai vyksta visose mokymo įstaigose.

Vienos mokyklos gali pasigirti didesniu į jas iš kitų mokyklų ateinančių mokinių skaičiumi, kitoms tenka nerimauti dėl menko vaikų pasitenkinimo mokykla ir didelio mokinių „nubyrėjimo“.

Belieka tikėtis, kad kitų metų reitinge aukštesnėse pozicijose atsiras daugiau mūsų rajono mokyklų, kurios parodys, kad ir mažuose miestuose gera mokytis!