Žemaičių Naumiestyje – vasaros stovykla „Taip gyveno piemenėliai“

Liepos 12 - 16 dienomis Žemaičių krašto etnokultūros centre vyko projektinis renginys - dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Taip gyveno piemenėliai“. Joje dalyvavo 15 antros - šeštos klasės Šilutės rajono moksleivių.

Kartu su stovyklautojais nusifotografavo ir jų tėveliai bei edukatoriai.

Stovyklautojai sužinojo apie senojo Žemaitijos kaimo gyventojų buitį ir laisvalaikį, mokėsi tradicinių amatų ir ano meto vaikų žaidimų. Edukacinius užsiėmimus – nuo siuvinėjimo iki kalvystės paslapčių vedė edukatoriai V. Dulkienė, V. Jurkšaitienė, Ž. Daukšienė, L. Eriksonienė. V. Krutikovas, L. Balčiauskienė, A. Baltutienė, socialinė darbuotoja I. Vismantienė.

Didelį įspūdį vaikams paliko išvyka į Šilutės priešgaisrinės tarnybos būstinę. Čia darbuotojas Donatas Šikšnius papasakojo gaisrininkų gelbėtojų darbą, pademonstravo jų aprangą ir naudojamą techniką, taip pat davė patarimų kaip saugiai elgtis prie vandens bei važinėjant dviračiais ir paspirtukais.

Aplankėme Žemaičių Naumiesčio muziejų. Muziejininkas Saulius Sodonis  supažindino stovyklautojus su senoviniais buities rakandais, papasakojo kaip pienas virsta sviestu, o linas drobe. Mokiniai sužinojo ir apie seniau čia gyvenusių žydų, kurių Žemaičių Naumiestyje buvo gausu, gyvenimą ir papročius.

Išvykoje į Telšių Žemaitijos kaimo muziejų

Viena diena buvo skirta išvykai į Telšių Žemaitijos kaimo muziejų. Pabuvojome turtingo ūkininko, vidutinio ir mažažemio valstiečio sodybose, aplankėme kalvę, vėjo malūną ir skiedrapjovę.

Stovyklautojai surengė ir savo darbelių parodą.

Paskutiniąją stovyklos dieną vyko vaikų darbelių, kuriuos jie pasidarė stovyklos metu paroda. Ją aplankė ir pasidžiaugė stovyklautojų tėveliai. Atsisveikinant vaikai prisiminimui  gavo bendrą stovyklautojų ir su jais dirbusių edukatorių nuotrauką, taip pat išsigabeno namo visus savo sukurtus darbelius.