Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus iškilmės Varniuose

2017 vyskupystes600_plakatas_600Šį savaitgalį, rugpjūčio 19–20 d., vyks Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus iškilmės ir Telšių vyskupijos penktasis Eucharistinis kongresas Varniuose.

Pasak Telšių vyskupijos vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo, „Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki proga prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos įvykiais. Tai svarbi data ne tik krikščioniško tikėjimo istorijai Lietuvoje, bet ir Europai. Žemaitija įsiliejo į Europos kraštų bendrystę ir vakarietiškos kultūros tradiciją. Galime drąsiai sakyti, kad su vyskupystės įsteigimu jau tada buvo dėtas tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą, kurią šiandien vadiname Europos Sąjunga. Tad šiuo Žemaičių vyskupystės jubiliejumi prisimename ir krikščioniško tikėjimo, ir mūsų krašto vakarietiškos kultūros šaknis.“