Žemaitiškai išleisti padavimai – tarmių puoselėtojams

ZEMAITISKI PADAVIMA 1Laučiuose gyvenanti pedagogė, pensininkė Teresė Leciūtė -Lorenčienė nori įgyvendinti savo ir vienos iš savo dukterų, lituanistiką studijavusios Janinos Lileikaitės svajonę – išspausdinti knygą „Iš kartos į kartą“. Tai žemaičių tarme surašyti padavimai apie mūsų krašto vietovardžių, žuvų ir gyvūnų pavadinimų kilmę.

Svajonė, rodos, išsipildys – knygos leidybos mecenatais žada tapti rajono vadovai merė Daiva Žebelienė, tik žemaitiškai visada kalbantis vicemeras Algirdas Balčytis ir Seimo narys Artūras Skardžius.

T.Lorenčienės manymu, į knygų pasaulį bus išleista unikali knygutė, kuri bus naudinga mūsų krašto moksleiviams. Padavimai surašyti dviem būdais – žemaitiškai ir lietuvių bendrine kalba. Smalsiems skaitytojams tai bus puikus užsiėmimas ieškant tarmių skirtumų.

Knygelės „Iš kartos į kartą“ leidybos iniciatorė T.Lorenčienė pasakojo, kad knygos autorė – jos dukra J.Lileikaitė, kuri tarmiškus padavimus surinko iš pasakotojų ir perpasakotojų ir naudojo baigiamajam darbui lituanistikos magistro laipsniui gauti.

Padavimų pasakotojai ir perpasakotojai – J.Lileikaitės proseneliai, močiutės, kiti artimiausi žmonės, kalbėję žemaitiškai: Izidorius Lecius, Magdalena Ramanauskaitė – Lecienė, Magdalena Jenčiūtė – Ramanauskienė, Marija Kadagytė -Lecienė ir Teresė Leciūtė – Lorenčienė.

Būsimos knygos signalinį egzempliorių jau surinko ir sumaketavo Šilutės spaustuvė. Rajono merė D.Žebelienė sakė perskaičiusi knygos padavimus ir jai patiko.

A.Skardžius ir A.Balčytis sakė, kad tokios knygos leidybą jie vertina kaip prasmingą darbą ypač šiemet – Tarmių metais.
Pirmąjį knygos leidimą ketinama spausdinti nedideliu tiražu – 300 egzempliorių. Mecenatai įsipareigojo apmokėti leidybos išlaidas.

spaudos remimo fondasProjektas: „Kultūros uostas: Istorija.”