Žemės ūkio ministrės prašė išsaugoti „Šilutės veislininkystę“ ir grąžinti ūkininkų žemėms buvusį statusą

GALVIJU CENTRE 8LR Žemės ūkio ministerija valdo 96,5 proc. Šilutės rajone Armalėnų kaime įsikūrusios UAB „Šilutės veislininkystė“ akcijų. Praėjusių metų balandžio mėnesį šiai bemaž bankrutavusiai įmonei ėmė vadovauti naujas direktorius – veterinarijos gydytojas Šarūnas Nenartavičius. Per vienerius metus Š.Nenartavičiui pavyko gauti per 0,574 mln. eurų ES paramą ir rekonstruoti veislinių bei komercinės paskirties galvijų tvartus bei vasarinių aptvarų įrenginius.

UAB „Šilutės veislininkystė“ ūkį aplankė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, kurią lydėjo ministerijos specialistų svita, Aleksandro Stulginskio universiteto profesoriai bei Mėsinių galvijų ir Ekologinės galvijininkystės asociacijų atstovai.

Prieš vizitą į Armalėnus ministrė mandagumo vizitu aplankė ir rajono merą V.Laurinaitį. Savivaldybėje ministrei teko išklausyti pretenzijas dėl rajono žemdirbiams nepalankaus žemių statuso.

Sieks ambicingų tikslų

UAB „Šilutės veislininkystė“ direktorius Š.Nenartavičius pasakojo, kad bendrovė šiuo metu augina 330 galvijų, iš kurių 112 yra grynaveisliai. Jų augimas yra kontroliuojamas, jie šeriami pagal specialias mokslininkų sukurtas metodikas. Bendrovės tvartuose ir aptvaruose dabar auginami veisliniai mėsiniai aubrakų, belgų mėlynųjų, galovėjų, herefordų, hailendų, limuzinų, simentalių, šorthornų, Šarolė veislių galvijai.

Dalis galvijų yra mišrūnai, kurie auginami ir parduodami komerciniams tikslams įmonės apyvartinėms lėšoms gauti.
Pasak Š.Nenartavičiaus, bendrovės tikslas – pagausinti veislinės paskirties galvijų skaičių ir gerais pasiekimų rezultatais susigrąžinti Lietuvos ūkininkų, auginančių mėsinius galvijus, pasitikėjimą ir gerą vardą. Todėl „Šilutės veislininkystė“ ir toliau sieks modernizuoti savo ūkį. Dar reikia rekonstruoti siloso duobes, įrengti naują mėšlo kaupimo aikštelę, galvijų aukciono aikštelę bei atnaujinti bebaigiančią nusidėvėti pašarų gamybos bei transporto techniką.

Pašarų gamybai UAB „Šilutės veislininkystė“ naudojasi apie 200 ha nuomojamos žemės. Bendrovėje dirba 8-10 darbuotojų (skaičius priklauso nuo sezono). Pasak direktoriaus, kai dirba tik tiek žmonių, visuomet visi turi labai daug darbo.

Mokslininkai prašė ministrės paramos

UAB „Šilutės veislininkystė“ veiklos pristatyme kalbėjo ir A.Stulginskio universiteto profesorius Virgilijus Jukna bei bioinžinerijos mokslų daktaras, buvęs žemės ūkio ministras Česlovas Jukna. Jie papasakojo ministrei apie Armalėnuose vykdomą veislinės galvijininkystės veiklą, apie būtinybę Lietuvai turėti savą patikimą veislinių galvijų centrą, kuris aprūpintų Lietuvos ūkininkų bandas aukščiausios rūšies buliais reproduktoriais.

Pasak mokslininkų, nereikia tikėtis, kad iš užsienio atvežama veislinių galvijų sėkla bus aukščiausios kokybės, todėl Lietuva turi turėti patikimą ir gerai kontroliuojamą veislinių galvijų centrą.

Mokslininkai prašė ministrės V.Baltraitienės nesusigundyti galimais pasiūlymais privatizuoti veislinės galvijininkystės centrą Armalėnuose, o jį toliau modernizuoti ir puoselėti.

Ministrė V.Baltraitienė, kaip ir visi lydintys asmenys, buvo aprengta apsauginiais rūbais ir avėdama lengvais bateliais apėjo „Šilutės veislininkystės“ tvartus. Visi stebėjosi švara ir tvarka tiek tvartuose, tiek juos supančioje teritorijoje. Buvo ir tokių svečių, kurie čia lankėsi prieš trejus ar dvejus metus, – jie sakė, kad be guminių batų čia nebuvo įmanoma vaikčioti.

Palankesnio žemės statuso dar teks palaukti

Prieš vizitą į Armalėnus žemės ūkio ministrė buvo užsukusi ir į Savivaldybę, kur pasveikino merą Vytautą Laurinaitį su pergale mero rinkimuose. Rajono vadovai ministrei išsakė žemdirbių pasipiktinimą, kad ministerija pakeitė Šilutės rajono savivaldybės žemės ūkio naudmenų statusą į užliejamų pievų ir nenašių žemių statusą, nors du trečdaliai rajono žemių niekada nėra užliejamos. Dėl pakeisto statuso rajono ūkininkai deklaruodami pasėlių plotus per metus patirs poros milijonų eurų nuostolį.

V.Baltraitienė sakė, kad šiuo metu nieko negalinti pakeisti, nes toks statusas įrašytas programoje, kurią patvirtino Europos Komisija. Vis dėlto po gero pusvalandžio pokalbio žemės ūkio ministrė pažadėjo pasistengti padėti rajono žemdirbiams.