Žemės ūkio mokykloje įsibėgėjo tarptautiniai projektai

projektai zum 1 rygojeKaip ir kiekvienų mokslo metų pradžioje, ir šiemet Šilutės žemės ūkio mokykla (ŽŪM) vėl buvo įsijungusi į tarptautinių Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektų maratoną.

Rugsėjo – lapkričio mėnesiais įvyko trijų profesijos mokytojų ir keturių mokinių stažuotės užsienyje. Dar daugiau vizitų bus pavasarį.

Modernių technologijų taikymas

Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai Marius Pocius ir Gediminas Beržinskas atliko 4 savaičių trukmės praktiką Latvijoje, Smiltenes technikume.

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos koordinuojamas Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Modernių techprojektai zum 2 prancuzijojenologijų taikymas technikos priežiūros paslaugų sektoriuje“ (Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0662), kuriame mūsų mokykla dalyvauja kaip siunčiančioji partnerė, sudarė sąlygas būsimiesiems specialistams ugdyti asmeninius gebėjimus ir profesines kompetencijas, tobulinti ir gilinti technikos priežiūros verslo darbuotojų praktinius įgūdžius.

Tokiu būdu yra siekiama didinti technikos priežiūros verslo darbuotojų konkurencingumą ir integraciją į Lietuvos bei ES darbo rinką.

Vaikinai praktiką atliko Smiltenes technikume ir įvairiose automobilių remonto įmonėse, kur jie įgijo praktinių įgūdžių, įsisavino naujas technologijas technikos priežiūros darbuotojo srityje.

Jie stebėjo patyrusių meistrų darbą, patys galėjo darbuotis diagnozuodami automobilių gedimus ir juos šalindami. Ši patirtis buvo naudinga, nes mokykloje mokiniai dirba ne su realia technika, bet su modeliais, atskirais mazgais ir simuliacine technika.

Vizito metu vaikinai taip pat susipažino su Latvijos kultūra, pagerino anglų kalbos bei bendravimo kitatautėje aplinkoje įgūdžius. Be to, pirmą stažuotės savaitę jiems buvo organizuoti latvių kalbos kursai, vaikinai pramoko kalbėti latviškai.

Laisvalaikiu moksleiviai kartu su bičiuliais latviais sportavo, dalyvavo mokyklos renginiuose, bendravo su Smiltenes jaunimu. Priimančioji organizacija savaitgaliais organizavo kultūrinę programą: buvo surengtos ekskursijos į Rygą, Valmierą, Cesę, Siguldos vandens atrakcionų parką.

Ši stažuotė – tai technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokinių gamybinės praktikos dalis, todėl po jos vaikinai parengė išsamias ataskaitas, o apie stažuotę papasakojo savo specialybės draugams bei profesijos mokytojams.

Automobilių mechanikų rengimo ypatumai ES šalyse

Šis projektas (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0732) skirtas profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, ir jį koordinuoja VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla.

Projekto metu tobulinti profesinę kvalifikaciją galėjo profesijos mokytojai Rimantas Tamošaitis – Italijoje, Oksana Degutytė – Estijoje ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arvydas Būdvytis – Prancūzijoje.

Savaitės stažuočių metu pedagogai susipažino su ES šalių profesinio rengimo sistema, įvertino jų pliusus ir minusus bei palygino su situacija Lietuvoje, lankėsi profesinėse mokyklose, automobilių remonto įmonėse bei kitose organizacijose, susijusiose su automobilių technine priežiūra. 

Jie įgijo patirties mokinių žinių, įgytų praktinio mokymo metu, vertinimo srityje, pamatė, kokią įtaką profesiniam rengimui turi socialinių partnerių ir verslo atstovų įtraukimas į profesinio mokymo procesą bei materialinės bazės atnaujinimas.

Taip pat patobulino užsienio kalbų įgūdžius, praplėtė akiratį, užmezgė naudingų kontaktų.

Grįžę į mokyklą pedagogai pristatė stažuotes specialiųjų dalykų metodinės grupės posėdyje, analizavo, kaip galima įgytą patirtį pritaikyti savo mokykloje, dalinosi parsivežtomis metodinėmis rekomendacijomis bei svarstė, kokiuose tarptautiniuose projektuose reikėtų dalyvauti ateityje, kad mokykla turėtų iš jų kuo daugiau realios naudos.

Visiems projekto dalyviams įteikti stažuotę užsienyje įteisinantys dokumentai – priimančios organizacijos sertifikatai, „Europass“ mobilumo dokumentai, projektą koordinuojančios mokyklos pažymėjimai.

Visas stažuotes finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

projektai zum 3 kirpejosKirpėjų stažuotė Saksonijoje

Kirpėjo specialybės mokinės Roma Adomaitytė ir Aušra Juknevičiūtė dalyvavo 2 savaičių trukmės Leonardo da Vinci projekto „Praktika Saksonijoje“ (Nr. LLP-LdV- IVT-2012-LT-0685) stažuotėje Vokietijoje, Saksonijos žemėje.

Projektą koordinuoja Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla, todėl apie vizitą daugiau sužinosite apsilankę mokyklos interneto svetainėje www.szum.lt

Mokykloje buvo organizuotas visų jau įvykusių vizitų pristatymas. Jų metu stažuotėse dalyvavę mokiniai pasakojo apie įgytus įgūdžius ir patirtį, apie socialinę aplinką ir kultūrinę programą.

Kitiems tai – stimulas ir postūmis kuo geriau mokytis ir būti aktyviais bendruomenės nariais, nes į stažuotes išvyksta tik patys šauniausieji.