Žemės ūkio mokykloje – Kalėdų dvasia

zum kaledosŠilutės žemės ūkio mokykla gyvena šv. Kalėdų ir Naujųjų metų laukimu: įžiebta kalėdinė eglutė, papuošta mokykla, klases aplankiusi Snieguolė išdalino mokinių rankomis pagamintas šventines dovanėles.

Į vokiečių kalbos mokytojos Lionės Noreikienės organizuotą renginį „Šv. Kalėdų belaukiant“ atvyko svečiai: Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tikybos būrelis su mokytoja Virginija Rupainiene, Šilutės meno mokyklos mokytojos Virginija Podžeckienė, Irena Filičkinienė bei direktorės pavaduotoja Regina Stankuvienė, evangelikų bažnyčios choristai Renata Zybergienė ir Vytautas Jakubėnas, kitų mokyklų vokiečių kalbos mokytojai.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arvydas Būdvytis pasidžiaugė mokytojos L.Noreikienės iniciatyva kasmet organizuoti dvasingus renginius. Svečiai giesmėmis pasibeldė į kiekvieną širdį ir sukūrė tokią atmosferą, kokia ir turėtų gaubti kiekvieną, laukiantį šv. Kalėdų.

Šventiškai pasipuošę renginio vedėjai Artūras Papievis ir Gabrielė Štrapėlaitė supažindino su populiariausios Kalėdų giesmės „Tyli naktis, šventa naktis“, kurios tekstą į lietuvių kalbą išvertė Vydūnas, atsiradimo istorija, šv. Kalėdų prasme, citavo motiną Teresę, kunigą Valerijų Rudzinską, Šventąjį raštą. O Marija (Karolina Auškalnytė) ir Juozapas (Vilmantas Gečas) kiekvienam davė paliesti lėlę – mažąjį kūdikėlį Jėzų, kuris yra parvežtas iš Pirėnų kalnų ir pašventintas Marijos lurdo stebuklingo šaltinio vandeniu.

Įtaigiu rusų rašytojo Veresajevo romano „Isanka“ ištraukos skaitymu renginį papuošė mokyklos automobilių mechaniko specialybės pirmakursis Robertas Bartkus, sulaukęs audringų aplodismentų, dainomis džiugino merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Vyganto Stoškaus.

Mokytojai L.Noreikienei visų vardu dėkojo Vydūno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Jūratė Gusevienė, o visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo, padėkos raštus įteikė Švietimo pagalbos tarnybos atstovė Nijolė Rimkuvienė.