Žiaurūs mokesčiai apleistų žemių savininkams bus šiek tiek mažesni

apleista zeme2Šilutės rajono Tarybos komitetuose jau pritarta artimiausiame posėdyje patvirtinti nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarką ir pakoreguoti 2014 metų žemės mokesčio tarifus.

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas Dominikas Bučinskas sako, jog gera žinia yra ta, kad žemės mokesčio tarifas žemės ūkio paskirties žemei visame rajone kitais metais bus 2 procentai žemės vertės dydžio. Taigi didesnei daliai žemdirbių, kurių valdos nėra paklausiose upių ir Kuršių marių pakrančių žemėse, šis mokestis bus penktadaliu mažesnis nei šiemet.  

Bloga žinia yra nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų savininkams: Savivaldybės administracija jau parengė tvarką, kaip nustatyti nenaudojamas ir apleistas žemes ir kaip sudaryti tokių žemės naudotojų sąrašus. Nuo š.m. birželio 1 dienos rajono seniūnijose bus pradėti registruoti nenaudojami ir apleisti žemės sklypai ir nustatinėjami jų savininkai. Jų laukia nemenkas žemės mokestis.

Išaiškino, kas yra nenaudojamas ir apleistas sklypas

Pasak D.Bučinsko, Savivaldybės Taryboje būtina patvirtinti nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą ir jį paviešinti. Taip vėliau bus išvengta galimų ginčų, kodėl sklypas pavadintas nenaudojamu ar apleistu, nes jo savininkas mano kitaip.

Apraše nurodoma, kad nenaudojamu, apleistu žemės sklypas laikomas tada, kai jis nenaudojamas pagal paskirtį, t.y. nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį: žemė apaugusi piktžolėmis, sklypas nešienaujamas, žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, kaupiamos šiukšlės.

Pateisinamos aplinkybės, dėl kurių savininkas negali naudoti ir tvarkyti žemės sklypo, laikomos tokios, kai kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį, arba žemės sklypą valdyti teisę apribojo teisėsaugos institucijos dėl atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo, nuo žemės sklypo įsigijimo momento praėjo mažiau kaip 1 metai.

Apsileidėlių sąrašus sudarys komisija

Sklypus, kurie yra nenaudojami ir apleisti, nustatinės Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Rajono Taryboje patvirtinus minėtus aprašus, nuo birželio 1 dienos komisija seniūnijose pradės darbą. Numatyta nenaudojamų bei apleistų sklypų sąrašus sudaryti iki birželio 20 dienos ir pateikti Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriui.

Sklypų savininkai bus informuoti apie tai, kad jų valdos yra pripažintos apleistomis. Jie turės laiko sutvarkyti savo apleistus sklypus ir per 30 dienų galės pateikti dokumentus apie tai, kad jų valdomi sklypai jau neatitinka apleistų ir nenaudojamų sklypų kriterijų.

Baigus svarstymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti sąrašai bus atiduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri praneš savininkams apie priskaičiuotą mokestį.

Apleisti žemės nebeapsimokės

2014 metais bus mažinamas tvarkingai naudojamos žemės ūkio paskirties žemės mokesčio tarifas ir šiek tiek sumažintas nenaudojamos ir apleistos žemės tarifas. 2013 metais jis buvo 4 procentai žemės vertės. 2014 metams šį tarifą Biudžeto ir finansų skyriaus specialistas D.Bučinskas pasiūlė mažinti iki 3 procentų.

Pagrindine priežastimi, kodėl rajone nuspręsta mažinti žemės mokesčio tarifus, D.Bučinskas nurodė tai, kad norėta prisiderinti prie aplinkinių rajonų savivaldybėse patvirtintų tarifų, kad mūsų žemdirbiai nesijaustų nuskriausti.

Politikai prašė paaiškinti priežastį, kodėl mažinamas žemės mokesčio tarifas apleistai žemei. Pasak D.Bučinsko, jis, kad ir sumažintas, išlieka tikrai didelis ir verčiantis sklypo savininką skubiai tvarkytis.

D.Bučinskas pateikė paprastą pavyzdį pagal vieno Šilutės mieste esančio 11 arų sklypo mokesčių dydžius iki mokesčių tarifų keitimo ir po jų, kuris įrodo, kad apleistų sklypų savininkams teks apsispręsti dėl savo valdų likimo.

Pasak D.Bučinsko, pernai tokio apleisto sklypo žemės mokestis buvo 46 litai, 2013 metais jis paaugo iki 1300 Lt, o 2014 metais, sumažinus tarifą iki 3 procentų valdomo sklypo vertės, mokestis sieks apie 850 Lt.

Apleistų sklypų savininkams netaikomas žemės paskirties mokesčio lengvatos koeficientas bei pereinamojo laikotarpio žemės vertės mokesčio proporcingai mažėjanti nuolaida, kurią Vyriausybė įsipareigojo taikyti 5 metus.