„Žibutėje“ darželinukai kūrė pasakas

zibute teatrasVaikų kūrybinės raiškos puoselėjimas kasdieninėje veikloje yra būtina sąlyga ugdant kūrybingą, mąstančią asmenybę, kuri galės sėkmingai pritapti ir toliau plėtoti savo gebėjimus nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

Vienas iš lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ metinių ugdymo tikslų – meninės veiklos plėtra. Pedagogės, siekdamos įvairesnių kūrybiškumo išraiškų meninės veiklos ugdyme, parengė projektą „Kuriame pasaką“.zibute teatras 1
Pirmasis renginys – vaidybai skirtų lėlių gamyba. Surengta paroda „Iš pasakų skrynios“, lėles įvairia technika kūrė  įstaigos pedagogės. Šios lėlės bus naudojamos kasdienėje veikloje, kuriant spektaklius.

Įstaigoje vyko ir teatro savaitė „Kuriame pasaką“, kurioje dalyvavo ir vaikų tėveliai – jie siūlė idėjas, siuvo kaukes. Visą savaitę jautėsi sujudimas, šurmulys, nes kiekvieną dieną vieni buvo žiūrovai, kiti – artistai, pertraukų metu vaikus linksmino įvairūs personažai: Lapė, Peliukas, Pagrandukas. Iš viso suvaidinta net 11 spektaklių.   Visų grupių artistai ir pedagogai buvo apdovanoti padėkos raštais ir gausiais žiūrovų plojimais. Spektaklio „Linksmieji broliai“ kūrėjai atstovavo mūsų įstaigai rajono ikimokyklinių įstaigų teatro dienoje, kuri vyko kovo 26 dieną mūsų darželyje, o vakar darželio bendruomenė vyko į miuziklą Klaipėdoje „Paryžiaus katedra“.