Žiniasklaida kviečia politikus pasirašyti sąžiningumo deklaraciją

rinkimaiRajono žiniasklaidos darbuotojai, siekdami, kad artėjantys savivaldos rinkimai praeitų kuo skaidriau ir sąžiningiau, kviečia visų mūsų rajono partijų ir visuomeninių komitetų, dalyvaujančių rinkimuose, lyderius ar kitus atstovus pasirašyti „Deklaraciją dėl garbingų ir sąžiningų Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimų“.

Lietuvoje jau buvo pavyzdžių, kai politinės partijos ir kandidatai pasirašė sąžiningumo deklaracijas Prezidento rinkimų kampanijos metu. Vyriausioji rinkimų komisija palankiai vertino tokias pilietines inciatyvas ir ragino visų rinkimų dalyvius prisiimti garbingus įsipareigojimus.

Šilutiškius politikus pasirašyti deklaraciją kviečiame trečiadienį, sausio 21 d., 17.15 val. Šilutės seniūnijos salėje.

POLITINIŲ PARTIJŲ IR VISUOMENINIŲ RINKIMŲ KOMITETŲ, DALYVAUJANČIŲ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS IR MERO RINKIMUOSE,
DEKLARACIJA
DĖL GARBINGŲ IR SĄŽININGŲ
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO RINKIMŲ
2015 m. sausio 21 d.
Šilutė

Mes, politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų, dalyvaujančių Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, atstovai,
siekdami laisvų ir sąžiningų rinkimų Šilutės rajone;
pripažindami, kad mūsų demokratija vis dar patiria rimtų išbandymų;
siekdami kurti pasitikėjimą vykdomomis politinėmis kampanijomis ir kandidatais į Šilutės rajono savivaldybės tarybą ir merus;
siekdami, kad rinkėjų pasirinkimą lemtų garbinga ir demokratijos principais grįsta rinkimų dalyvių  konkurencija;
suprasdami, kad pakankamai griežtų teisės aktų reikalavimų, Vyriausiosios rinkimų komisijos bei teisėsaugos institucijų pastangų nepakanka skaidriems rinkimams užtikrinti;
pripažindami, kad reikalingi ir mūsų, kandidatų į Šilutės rajono savivaldybės tarybą ir merus, pilietinė valia ir veiksmai keliant rinkimų kokybės standartus asmeniniais pavyzdžiais,
įsipareigojame:
– tiksliai ir nenukrypstamai laikytis visų savivaldos rinkimų teisinių nuostatų;
– užtikrinti vykdomos rinkimų kampanijos skaidrumą;
– nenaudoti rinkėjų papirkinėjimo priemonių;
– laikytis tarpusavio pagarbos ir tolerancijos principų, taip pat siekti, kad jų laikytųsi rinkiminių sąrašų rėmėjai ir šalininkai;
– viešai skelbti rinkimų pažeidimų faktus.

Deklaraciją pasirašyti kviečiame
Lietuvos socialdemokratų partijos,
Partijos Tvarka ir teisingumas,
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų),
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų,
Visuomeninio rinkimų komiteto „Už žmonių valdžią“,
Visuomeninio rinkimų komiteto „Šilutės garažai“,
Visuomeninio rinkimų komiteto „Šilutės kraštas“,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos,
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio,
Darbo partijos lyderius arba atstovus.