Žurnalistus profesinės šventės proga sveikino ir Savivaldybės vadovai

SPAUDAAYra metuose viena diena, kai prie vieno stalo, prie kavos ir torto susėda regis priešingos stovyklos – valdžios ir žinaisklaidos atstovai. Toji diena yra gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Šilutės savivaldos vadovai tądien irgi jau nebe pirmi metai pakviečia spaudos ir kitų gimtosios kalbos barų artojus draugiškam ir smagiam pusvalandžio pokalbiui. Toks susiėjimas įvyko ir penktadienį.

Rajono laikraščių darbuotojus, bibliotekininkus ir Savivaldybės kalbininkus su profesine švente sveikinusio vicemero Algio Bekerio ir kalba buvo šventiška. Jis linkėjo sukviestiesiems „tik teisingų straipsnių ir neperdėtų emocijų juose“. O lojalumo šiai valdžiai, anot jo, žiniasklaidininkams jau kaip ir nebelabai reikės, nes tos valdžios kadencijos nebe kažkas beliko… Tiesa, šioje vietoje vicemeras išsitarė turįs vilties, kad ir kitoje kadencijoje dar teks abiem stovykloms susieiti.

A.Bekeris prašė susirinkusių žurnalistų bent jau tądien neuždavinėti savivaldybės vadovams „kompromituojančių klausimų“, o tiesiog draugiškai pabendrauti. Neilgo pokalbio metu visgi buvo apžvelgtos kelios aktualiausios šiandienos rajono gyvenimo aktualijos.

Savivaldybės mažosios posėdžių salės sieną tadien puošė nauja Pamario krašto vėliava, kurioje įrašytas šūkis „Žuviai vanduo, paukščiui oras, o žmogui kalba, spauda, knyga“. Tokios vėliavos ir nauji spaudos leidiniai įteikti visų laikraščių ir bibliotekininkų kolektyvams, tokia vėliava iki pat Šilutės miesto šventės plazdės ir prie savivaldybės pastato.

Draugiškas pokalbis prie kavos puodelio neužtruko, nusifotografavę atminčiai visi ir vėl išsiskirstė į darbus.