„Žuvėjų kraštą“ vos neužvaldė vietinė valdžia

DSC 0610Praėjusią savaitę įvyko žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (VVG) „Žuvėjų kraštas“ valdymo organų pertvarka: šios asociacijos susirinkime buvo atstatydinti 4 valdybos nariai ir juos pakeitė nauji.

Žuvininkystės regiono VVG įstatuose yra įtvirtinta nuostata, kad valdybos pertvarkymo įgyvendinimo metu, ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai trečdalis valdybos narių, tačiau joje būtų ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.

Tačiau tokią pertvarką, kuri įvyko dabar, rajono žvejai pavadino… griovimu, nes gali būti, kad dėl to bus neigiamai įvertintas žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ valdymas ir nefinansuojami projektai.

Perrinko valdybą ir suklydo

Žvejų atstovai teigia, kad VVG „Žuvėjų kraštas“ valdymo pertvarkos galimai ėmėsi rajono savivaldybės administracija. Ji ir sustiprino savo galias. Šios asociacijos visuotiniame narių susirinkime priimtas sprendimas dėl trečdalio valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo. Spalio 4 d. įvykusiame „Žuvėjų krašto“ visuotiniame narių susirinkime atšaukti 4 valdybos nariai, tiek pat išrinkta naujų. Tik po susirinkimo žvejai pastebėjo, kad Valdybos rinkimuose yra pasikeitęs savivaldybės valdžios tikrųjų narių santykis. Jų yra 6, o atstovaujančiųjų kitas organizacijas liko tik 5. Taigi susidarė vaizdas, kad žuvininkystės plėtros tūkstančius eurų skirstančioje Žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ savivaldybės valdžios atstovai ėmėsi vienvaldystės.    Asociacijos valdybai vadovauja Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis.

Pasak Žvejų verslininkų asociacijos „Lampetra“ pirmininkės Sigos Jakubauskienės, labiau pasidomėję Valdybos atnaujinimo sprendimu žvejai sunerimo. Tik po susirinkimo jie suprato, kad į „Žuvėjų krašto“ valdybą, kaip pilietinės visuomenės atstovė išrinkta Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė, o nuo žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo – Rusnėje įsikūrusio Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė Birutė Servienė.

Esą D.Drobnienę į valdybą delegavo Rusnės bendruomenė, o B.Servienės kandidatūra buvo pasiūlyta todėl, kad ji yra individualios veiklos atstovė.

S.Jakubauskienė, sakė, kad spalio 9 d. ji elektroniu paštu kreipėsi į Žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininką V.Pozingį, ir prašė suteikti informacijos apie asociacijos visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus.

„Šilutės naujienoms“ ji sakė, kad žvejai tikrai neabejoja, jog Rusnės seniūnė D.Drobnienė puikiai galėtų būti į valdybą deleguota, kaip valdžios atstovė, nes ji puikiai žino žvejų gyvenimą. Tačiau D.Drobnienė „Žuvėjų krašto“  valdyboje pakeitusi Rusnės gamtos fondo atstovę Rasą Stankutę, yra Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio – Rusnės seniūnijos vadovė. Vadinasi ji asociacijos valdyboje turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui, bet ne pilietinei visuomenei.

Žvejai sužinojo, kad į „Žuvėjų krašto“ valdybą taip pat yra išrinkti Savivaldybės politikai Ričardas Stonkus ir Vaidas Pavilonis. R.Stonkus valdyboje pakeitė Vainuto jaunimo klubo „Saulėtekis“ atstovę Daivą Juraškienę, o V.Pavilonis – bendrapartietį rajono politiką Vaidą Bendaravičių.

Valdyba bus renkama iš naujo

S.Jakubauskienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad jau gavo pranešimą apie naują „Žuvėjų krašto“ asociacijos susirinkimą. Kvietime jame dalyvauti pažymėta, jog susirinkimas kviečiamas norint išrinkti naują valdybą, ir ji tikisi, kad klaidos bus pataisytos.

„Žuvėjų krašto“ valdybos pirmininkas V.Pozingis patvirtino informaciją, kad įvyko asociacijos valdybos narių pertvarka, ir kad galimai tie rinkimai neatitinka Žuvininkystės regiono VVG įstatų. Žuvininkystės regiono VVG „Žuvėjų kraštas“ asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas irgi sakė, kad po valdybos pertvarkos išaiškėjo nesklandumų. Valdyba iš naujo bus išrinkta neeiliniame asociacijos susirinkime spalio 23 d. 17 val. Į šį susirinkimą kviečiami visi 36 asociacijos nariai.

Pasak R.Budriko, visuotinis asociacijos susirinkimas yra aukščiausioji valdžia, todėl galės pakeisti valdybą. Visi atstatydinti valdybos nariai taip ir liks atstatydinti, o iš keturių naujų valdybos narių liks tik vienas V.Pavilonis, kurį į valdybą delegavo Savivaldybės taryba.

Atsistatydinę valdybos nariai R.Stonkus, D.Drobnienė ir B.Servienė bus pakeisti tokiais, kurie atitiks Žuvininkystės regiono VVG įstatus. „Juk niekas nenori jokių nesklandumų“, – sakė R.Budrikas.