„Žuvėjų kraštas“ įkurdinamas arčiau vandens – Pakalnės uoste

PASTATAS ZUVEJU KRASTUIPrieš metus už ES lėšas Rusnėje, Pakalnės upės senvagėje, pastatytame uoste jokia veikla iki šiol nevyko, nebuvo į ką kreiptis norint naujajame uoste saugoti valtis, katerius.

Dabar Pakalnės uoste pagaliau turėtų rastis gyvybė, nes savivaldybės Taryba nusprendė uosto administracinį pastatą panaudos būdu perduoti Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei (VVG) „Žuvėjų kraštas“.

Rūpinsis pastato išlaikymu

„Žuvėjų kraštas“ neturėjo savo būstinės, nors asociacija įsteigta 2015 metų rugsėjį. Dabar, pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio, „Žuvėjų kraštui“ uosto administracijos pastatas perleistas šešeriems metams – tol, kol ši organizacija įgyvendins ES paramos lėšomis remiamą strategiją.

„Žuvėjų kraštas“ įpareigotas išlaikyti pastatą savo lėšomis.

Savivaldybės administracijos Plėtros ir planavimo skyriaus vedėjas, VVG „Žuvėjų kraštas“ pirmininkas Remigijus Budrikis „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad ši veiklos grupė baigia rengti strategiją, kaip pagerinti žuvininkystės regiono ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, įsidarbinimo galimybių rėmimą pakrančių ir sausumos bendruomenėms. Sėkmės atveju strategijos įgyvendinimui galima gauti 1,6 mln. eurų. 15 proc. šios sumos bus skirta 4 etatų administracijai išlaikyti, aprūpinti ją organizacine technika, baldais.

Taigi, pasak R.Budrikio, asociacija įsikels į jai paskirtą pastatą Pakalnės uoste ir pasirūpins patalpų įrengimu bei išlaikymu.

Manoma, kad būstinėje darbo dienomis dirbs bent po du darbuotojus. R.Budrikis sako, kad rusniškiai, kurie turi ES paramos projektų administravimo įgūdžių, galės pretenduoti įsidarbinti „Žuvėjų krašto“ administracijoje.

Įkurdinimas atokiai esančiame Pakalnės senvagės uoste „Žuvėjų krašto“ vadovybės negąsdina, nes, pasak R.Budrikio, Rusnė visada buvo ir liks žvejų krašto sostine.

Uostą eksploatuos seniūnija

Savivaldybės politikams sprendžiant klausimą dėl Pakalnės senvagės uosto perleidimo „Žuvėjų kraštui“, kilo klausimas, kas ir kaip administruos ir prižiūrės visą uostą.

Pasak S.Šepučio, „Žuvėjų kraštas“ negalės imtis ūkinės veiklos, nes strategijos administravimui skirtos lėšos negali būti naudojamos ūkinei veiklai. Todėl rūpintis uosto eksploatacija bus pavesta Rusnės seniūnijos administracijai – tam tikslui seniūnijai bus skirtas vienas papildomas etatas.

Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad kai tik grįš iš atostogų, imsis ieškoti žmogaus, išmanančio laivybą bei laivininkų poreikius. Ji mano, kad Savivaldybės administracija su Taryba nustatys taisykles, kaip laivininkai galės naudotis uostu, nustatys paslaugų įkainius.

D.Drobnienė sako nujaučianti, kas labiausiai tiktų eiti tokias pareigas, ir labai norėtų, kad Pakalnės uosto kapitonas būtų rusniškis.

„Reikės aukštos kvalifikacijos žmogaus. Uosto kapitonas turi išmanyti ir turėti teisę dirbti su didelės galios elektros įranga. Naujajame uoste yra ledo generatorius, elektrinis kranas, skirtas iškelti valtis ir laivus iš vandens. Nemažas galvosūkis, kaip tokių gebėjimų turintį žmogų prisikalbinti į darbą, žinant, kad atlyginimas nebus iš didžiųjų“, – svarstė seniūnė.