Žuvies produktams populiarinti – parama

 

Zuvis025Žuvis stiprina imuninę sistemą, saugo širdį, yra B grupės, A, B, C bei E vitaminų šaltinis. Tačiau jos produktų vartojimas Lietuvoje vis dar atsilieka nuo Vakarų Europos šalių lygio. Siekiant populiarinti žuvies produktus iki lapkričio mėnesio priimamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus paramos priemonę „Rinkodaros priemonės“. Paramos gavėjams kompensuojama dalis organizavimo ir dalyvavimo tarptautinėse parodose ar verslo misijose išlaidų. Taip pat remiamos prekės ženklo, logotipo, pakuotės dizaino sukūrimo paslaugos.

Žuvininkystės įmonėms ieškant naujų rinkų ir rinkodaros galimybių, jiems padėti gali pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Rinkodaros priemonės“ teikiama parama.

Paramos gavėjams kompensuojama dalis organizavimo ir dalyvavimo tarptautinėse parodose ar verslo misijose išlaidų. Finansuojamos kelionės, apgyvendinimo, patalpų ar plotų nuomos, stendų įsigijimo ar nuomos ir jų projektavimo, sumontavimo bei išmontavimo išlaidos. Taip pat remiamas pakuotės dizaino ar logotipo sukūrimas ir įregistravimas, įskaitant konsultacijas, darbinius failus, naudojimo vadovus (aprašus), pavyzdžių pagaminimą. „Pagal priemonę nereikia rengti verslo plano, tik teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti buhalteriją. Kai paraiška teikiama projektu siekiant sukurti prekės ženklą, logotipą arba pakuotės dizainą, – suteikiama net 30 pirmumo balų“, – pabrėžia ŽŪM Žuvininkystės skyriaus patarėja Jūratė Masiulienė.

Asociacijos, kurios yra ir pripažintos žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos, tarptautinėms parodoms, verslo misijoms organizuoti ir dalyvauti jose gali gauti iki 75 proc. paramos intensyvumo.

Paraiškų priėmimo etapui skiriama 200 tūkst. Eur. Didžiausia galima parama vienam projektui – 50 tūkst. Eur.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos, kuriomis siekiama ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas bei skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktams pateikti ir pakuoti.
Paraiškas paramai gauti gali teikti žuvininkystės sektoriaus asociacijos, žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos. Taip pat labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žuvininkystės sektoriaus asociacijos ir gamintojų organizacijos paraišką gali teikti kartu su partneriais – kitomis žuvininkystės sektoriaus organizacijomis.

ZUV