Žuvusiai kolegei atminti žvakeles uždegė ir Šilutės socialiniai darbuotojai

socialine akcija zvakutesKai praėjusią savaitę šalį apskriejo sukrečianti žinia apie keturių moterų tragišką žūtį Kelmės rajone, Kražiuose, visoje Lietuvoje netyla diskusijos apie pavojingą ir sudėtingą socialinių darbuotojų profesiją.

Priminsime, kad tarp keturių aukų, žuvusių nuo įtariamo skerdiko rankos, buvo lankomosios priežiūros darbuotoja Lilija.

Penkiasdešimt dviejų metų moteris šį darbą dirbo vos metus. Iki tol gyveno Klaipėdoje ir tik sudominta nauju darbo pasiūlymu grįžo į gimtuosius Kražius. Deja, lapkričio 4-oji, trečiadienis, aktyviai ir nepaprastai rūpestingai Lilijai buvo paskutinis. Apie 10 val. ryto apsilankiusi pas vieną klienčių, ji buvo užpulta ir nužudyta.

Praėjusį penktadienį, lapkričio 6-ąją, 10 val. (tokiu paros laiku Kražių socialinė darbuotoja lankėsi pas klientę ir netrukus buvo nužudyta), visa Lietuvos socialinių paslaugų srities darbuotojų bendruomenė, išgyvendama skaudžią netektį, prisijungė prie Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos paskelbtos akcijos ir tylos minute bei uždegtomis žvakelėmis mintimis išsiuntė nuoširdžią užuojautą žuvusios darbuotojos šeimos nariams, artimiesiems ir bendradarbiams.

Į nuoširdžią atminimo akciją kvietė ir Šilutės socialinių paslaugų centras. Kreipdamasis į susirinkusias socialines darbuotojas ir jų padėjėjas Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis sakė, kad šis skaudus įvykis kviečia daugelį susimąstyti ir atkreipti dėmesį į tai, kad socialinio darbuotojo darbas yra labai pavojingas.

„Jei anksčiau akcentuodavome, kad darbas su rizikos šeimomis ar psichinę negalę turinčiais asmenimis kiekvienam iš socialinį darbą atliekančių darbuotojų kelia daug emocinių išgyvenimų, dabar matome dar skausmingesnius padarinius. Paprastas kliento aplankymas, savo pareigos nuoširdus atlikimas vienai iš darbuotojų atėmė gyvybę“, – sakė A.Šimelionis.

Anot Socialinės paramos skyriaus vedėjo, šis Lietuvą sukrėtęs įvykis galbūt pagaliau privers ir atsakingus valdžios atstovus susimąstyti bei imtis tam tikrų veiksmų, padėsiančių bent iš dalies apsaugoti socialinį darbą atliekančius asmenis.socialine akcija darbuotojos

„Dažnai kalbame, jog socialinio darbuotojo profesija yra viena iš pavojingiausių“, – sakė A.Šimelionis, prisimindamas, kaip prieš keletą metų Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius buvo nupirkęs ir išdalinęs socialiniams darbuotojams keletą dujų balionėlių. Deja, tąkart aplinkinių reakcija buvo gan skeptiška, kai kam net kėlė pašaipas.

O Kražių tragedija dar kartą visiems priminė, koks sudėtingas ir pavojingas gali būti socialinių paslaugų teikimo laukas. Dažnai socialinių paslaugų  darbuotojų klientai yra į labai sunkią padėtį patekę asmenys ar jų grupės, kuriems reikia specifinės pagalbos ir paramos.

Anot vedėjo, besilankydami pas klientus ir įvertindami įvairius grėsmingus atvejus, ypač rizikos šeimose, socialinį darbą atliekantys asmenys turėtų dažnai kartu su kolektyvu išanalizuoti bei atidžiai įvertinti galimas kritines situacijas. Ir mūsų rajono socialiniai darbuotojai dažnai susiduria su sveikatai ar net gyvybei pavojų keliančiais asmenimis. Įvertinę situaciją ir matydami, jog lankomuose namuose yra apsvaigusių nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų asmenų, socialiniai darbuotojai turėtų būtinai į pagalbą pasikviesti ir policijos pareigūnus.

Pasaulio ir Lietuvos mokslininkų tyrimų rezultatai atskleidžia, jog socialiniai darbuotojai du kartus dažniau nei vidutiniškai kitų profesijų darbuotojai savo darbe patiria profesinę riziką. Socialiniai darbuotojai gali pateikti aibę praktinio darbo pavyzdžių, kada socialinio darbo aplinkoje patyrė grėsmingas situacijas. Deja, minėtas situacijas socialinis darbuotojas yra priverstas įveikti vienas, nes šiuo metu socialinių paslaugų teikimo finansavimas nesudaro galimybių sistemiškai spręstis šias problemas.

Tokiomis darbo sąlygomis dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai Lietuvoje yra vieni iš mažiausių.

Nepaisant to, socialinių paslaugų srities darbuotojai, jausdami pašaukimą padėti pagalbos stokojančiam žmogui, pareigas atlieka profesionaliai.