„Žvaigždutėje“ – vaikams naudingi projektai, puikus įvertinimas ir lėšos iš ES

zvaigzdute duonaBaigėsi dar vieni mokslo metai. Lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“ šįmet vaikų kaita nebuvo didelė, sukomplektuota 11 grupių, jas lankė 205 vaikai. Tai lėmė tvirtesnis tėvų apsisprendimas lankyti darželį, kintantis požiūris į  ikimokyklinį ugdymą ir, aišku, darbuotojų profesionalumas.

zvaigzdute vaikai ir mamosVertinant nuveiktus darbus, pirmiausiai reikėtų pažymėti projektus, kurių veikla vaikams labai naudinga ir reikalinga. Vienas reikšmingiausių – ES finansuojamas projektas „Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių kūrimas“.

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Švietimo aprūpinimo centru organizavo konkursą, kurio tikslas – atrinkti įdomiausius, kūrybiškiausius ir vertingiausius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius, finansuoti jų įgyvendinimą ir skatinti ugdymo įstaigų atstovus praktiškai drąsiau diegti inovatyvius ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

Suburta lopšelio – darželio vadovų, pedagogų komanda sukūrė ir pristatė 3 naujus modelius: „Ekogrupė specialiųjų maitinimosi poreikių vaikams“, „Šeimų mokyklėlė“ ir „Vasara be rūpesčių“. Iš 143 pateiktų paraiškų buvo atrinkti tik 32 modeliai ir jiems skirtas finansavimas.

Tarp jų buvo ir mūsų modelis „Vasara be rūpesčių“. Jis skirtas tiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie neturi, kas jais rūpinasi vasarą, kai uždaromi darželiai, o tėvai dirba. Modelis bus įgyvendinamas mūsų darželyje nuo 2014 m. birželio 1 d.
Kiti mūsų modeliai taip pat labai gerai įvertinti ir, pagal vertinimo komisijos sudarytą Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus įsakymą, esame 18 ir 19 vietoje iš 145 modelių, kuriems planuojamas skirti finansavimas.

Kitas nemažiau svarbus vaikams projektas „Sveikatos virusas lopšelyje – darželyje „Žvaigždutė“, kuriam gavome Savivaldybės finansavimą. Šio projekto esmė – sukurti judėjimą skatinančią aplinką ir skatinti fizinį aktyvumą. Ryškesnės šio projekto priemonės: akcija „Be automobilio“, Konkursas „Naudingiausia lauko žaidimo aikštelė vaikui“.

Pažymėtina, kad projektinėje veikloje aktyviai dalyvauja tėvai, prisiimdami papildomus įsipareigojimus ir organizacinius rūpesčius, o rugsėjo mėnesį komisija iš tėvų atstovų, administracijos ir pedagogų  įvertins, kuri aikštelė labiausiai atitinka vaikų poreikius.

Tęsėme projekto „Šeimų mokyklėlė“ veiklą. Šiais metais norą lankyti užsiėmimus pareiškė ypač daug šeimų, negalėjome net priimti visų norinčiųjų. Mokyklėlę lankė 34 būsimieji darželio ugdytiniai, užsiėmimus teko organizuoti dviem pogrupiais.

Manome, kad organizuota kompleksinė bei švietėjiška, konsultacinė veikla sustiprino vaikučių gebėjimus ir galimybes, padėjo nugalėti baimes, o rudenį jie galės patirti sėkmę pradėję lankyti darželį.

Mokyklėlė šeimoms yra puiki galimybė iš arti susipažinti  su darželiu, būsimomis auklėtojomis, patirti profesionaliai organizuoto ugdymo teikiamus privalumus. Tai atsakingas, papildomas darbas, kurį pedagogės Danutė Zabėlienė, Jovita Kmitienė, Rita Orienė, Nėlia Damanskienė, Rasa Stasytienė, Lina Bendikienė atlieka savo laisvu laiku, be materialinio atlygio. Tad visų Šeimų mokyklėlės vaikų ir tėvelių vardu nuoširdžiai joms dėkojame.

Mokslo metus baigėme bendruomenės švente – visiškai kitokia negu ankstesniais metais. Birželio 7 popietę visi sugužėjo į darželio „Žvaigždutė“ kiemą, kuris atrodė kaip pramogų parkas. Svarbiausias šventės akcentas – naujų narių priėmimas į darželio bendruomenę. Tai vaikučiai, kurie nuo rugsėjo 1 d lankys mūsų darželį. Jiems įteikėme įstojimo į bendruomenę liudijimus, vaišinome duonele, kad ją brangintų ir visada turėtų.

Šeimos (vaikai, tėvai, seneliai) aktyviai dalyvavo mokyklėlės mokymuose. O tai, ką išmoko, parodė netradiciškai – eilėmis.