Žvejai mokomi papildyti verslą rekreacijos ir turizmo paslaugomis

DELTA 1Trys dešimtys žvejybos įmonių atstovų susirinko į asociacijos „Pamario delta“ įgyvendinamo projekto „Žvejų iniciatyvos skatinimas ir gebėjimų pritaikymas rekreacijai ir turizmui“ mokymus. Mokymų organizatorius – UAB „Efektyvūs projektai“, kuriai vadovauja Marijona Janavičienė.

Ne tik žvejos, bet ir pramogaus

Asociacijos „Pamario delta“ projektų vadovė Simona Bokštaitė – Dryžienė kalbėjo, kad asociacijos pagrindiniai uždaviniai – skatinti tausojančiąją žvejybą ir žuvų išteklių apsaugą, rūpintis žūklės ir žvejybos vietų įrengimu, aikštelių nuorodų ir lankstinukų leidyba, krantinių mažiesiems laivams švartuotis įrengimu, organizuoti akcijas ir mokymus, saugoti Lietuvoje retas paukščių rūšis.

Asociacijai „Pamario delta“ žinomos šio krašto žvejų problemos: verslo sezoniškumas ir jo lemiami ekonominiai sunkumai.

Įgyvendinamo projekto mokymų tikslas – padėti Pamario žvejams prisitaikyti prie sparčiai kintančios žuvininkystės verslo aplinkos, supažindinti juos ir jų šeimas su naujausia mėgėjiškos ir verslinės žvejybos įranga, rekreacinės žvejybos bei vandens pramogų organizavimo galimybėmis.

Asociacija „Pamario delta“ numatė įsigyti pavyzdinį laivą, maksimaliai pritaikytą rekreacinei žvejybai ir vandens pramogų turizmui. Žvejams tai bus akivaizdus objektas, kaip savo laivus gali pritaikyti klientų laisvalaikiui.

S.Bokštaitės – Dryžienės teigimu, visi mokymų dalyviai bus išmokyti ir praktiškai galės panaudoti įgytas žinias savo įmonėse, kad sukurti perspektyvų ir ekonomiškai gyvybingą verslą. Žvejai galės praktiškai įsitikinti, kad šalia įprastos verslinės žvejybos galima teikti paslaugas turistams: organizuoti jiems pramogines žvejybas, vandens keliones, paukščių stebėjimą, gamtos vaizdų fiksavimą.

Šalia teorinių mokymų bus ir praktinių užsiėmimų laive, mokomasi panaudoti rekreacijai skirtas priemones – paukščių stebėjimo, fotografavimo įrangą.

Mokys laivavedžius

UAB „Efektyvūs projektai“ direktorė M.Janavičienė informavo, kad dvi dešimtys projekto dalyvių, išklausę 120 val. laivavedybos paskaitų, gaus pažymėjimus, kad yra pasirengę laikyti laivavedžio egzaminą.

Laivavedžių mokymus Šilutėje ves licencijuota įmonė – UAB „Jūrų navigatorius“. Laivavedžių mokymai prasidės gegužės 13-ąją ir tęsis mėnesį.

Mokė praktikai

Mokymų dalyviams lektorius Almantas Tutlys pasakojo apie žuvininkystės verslo organizavimo ypatumus vykdant rekreacinę žvejybą ir vandens pramogas, akcentavo galimybes, kaip žvejybos įmonės gali bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, teikiančiomis kaimo turizmo paslaugas.

Verslininkas Giedrius Griciūnas informavo apie žvejų galimybes praplėsti veiklą teikiant vandens pramogų, rekreacinės žvejybos ir kitas turizmo paslaugas. G.Griciūnas jau kelerius metus savo žvejybos verslą yra papildęs naujomis paslaugomis turistams ir dalijosi pastebėjimais apie savo praktinę patirtį bei galimą naudą.

Diskusijose aktyviai dalyvavo verslininkė Monika Dobrovolskytė, kurios įmonė „Mingės poilsis“ pasirengusi bendradarbiauti su žvejais. Jos nuomone, mūsų krašto žvejai anksčiau ar vėliau pajus būtinybę tapti gidais, netgi vandens pramogų treneriais. Ji jau dabar bendrauja su laivavedžiais, kurie turi daug žinių apie mūsų krašto istoriją, gamtos ypatumus, papročius, žmonių buitį. Vandens keliones, mėgėjiškos žvejybos paslaugas užsisakę įmonės klientai dažnai nori paįvairinti savo poilsį aktyvesnėmis pramogomis – slidinėti vandens slidėmis, paplaukioti greitaeigiais kateriais ir kt. Tačiau tokių paslaugų pasiūla dar vis nepakankama.

Žvejų mokymai baigėsi VšĮ „Pasienio žuvys“ įgyvendinamos Šilutės rajono ir Neringos savivaldybės tvarios žuvininkystės plėtros strategijos pristatymu. Šios įstaigos direktorė Edita Rimkė papasakojo apie žvejybos įmonių galimybes gauti ES paramos finansavimą modernizuojant verslą ar pritaikant jį rekreacinės žvejybos bei kitoms turizmo paslaugoms.