Žvejyba be mėgėjo bilieto – kaip žuvienė be žuvies

zvejaiBet kuris pažeidėjas, nubaustas už žvejybą be žvejo mėgėjo bilieto ar leidimo, patvirtins, kad padarė didžiausią kvailystę, – pagailėjęs kelių ar keliolikos litų bilietui įsigyti, prarado daugybę pinigų.

Juk reikia ne tik sumokėti administracinę baudą už pažeidimą, bet ir atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą. O naujieji žalos atlyginimo įkainiai tokie, kad už kelias žuvis gali tekti ir ne vieną tūkstantį pakloti.

Pasak gamtosaugininkų, žvejoti be mėgėjo bilieto ar leidimo – kaip virti brangiausią žuvienę be žuvies.

Ką reikia įsigyti – žvejo mėgėjo bilietą ar žvejybos leidimą, priklauso nuo to, kur norima žvejoti.

Jeigu ketinama žvejoti upėje, ežere ar kitame vandens telkinyje, kurio valstybė niekam nėra išnuomavusi ir kuriame mėgėjams nėra draudžiama žvejoti, teks pirkti žvejo mėgėjo bilietą. Vandens telkinių, kuriuose mėgėjų žvejyba draudžiama, sąrašas yra nustatytas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių.

Žvejo mėgėjo bilietas dviem paroms kainuoja 5 Lt, mėnesiui – 20 Lt, metams – 50 Lt. Jį galima įsigyti naudojantis elektronine Aplinkosaugos leidimų informacine sistema (ALIS) https://alis.am.lt (L9 žvejo mėgėjo bilietas žvejybai neišnuomotuose vandens telkiniuose) arba loterijos „Perlas“ terminaluose.

Jeigu ketinama žvejoti išnuomotame vandens telkinyje, teks pirkti žvejybos leidimą.

Ar vandens telkinys yra išnuomotas, galima sužinoti naudojantis ALIS, – reikia susirasti žvejybos leidimo išnuomotame telkinyje užsakymo puslapį. Jame, pasirinkus norimą rajoną, parodomi visi šiame rajone išnuomoti vandens telkiniai.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiuo metu gana daug anksčiau nuomotų telkinių laikomi neišnuomotais, nes jų nuomininkai turi iš naujo pasirašyti nuomos dokumentus (senieji nebegalioja nuo gegužės 1 d.) ir iki dabar dar ne visi spėjo tai padaryti.

Prieš žvejybą patartina patikrinti ALIS informaciją, kuri nuolat atnaujinama, nes nuo tada, kai vandens telkinys ALIS sistemoje priskiriamas prie išnuomotų, jame nebegalioja žvejo mėgėjo bilietas ir reikia pirkti žvejybos leidimą. Jeigu leidimas žvejybai išnuomotame vandens telkinyje buvo įsigytas iki š. m. gegužės 1 d., su juo galima žvejoti tame telkinyje, net jeigu šis šiuo metu ir nebenuomojamas.

Toks leidimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d. Išnuomotų vandens telkinių skaičius dar didės kelis mėnesius, kol bus pasirašytos nuomos sutartys, o vėliau jis keisis labai nedaug.

Žvejybos leidimas žvejybai išnuomotame vandens telkinyje kainuoja tiek pat, kiek ir žvejo mėgėjo bilietas (dviem paroms – 5 Lt, mėnesiui – 20 Lt, metams – 50 Lt), bet skiriasi tuo, kad galioja tik viename konkrečiame išnuomotame telkinyje, išskyrus tuos atvejus, kai vandens telkinių nuomininkai gali leisti žvejoti su vienu leidimu keliuose savo nuomojamuose telkiniuose. Jį, kaip ir žvejo mėgėjo bilietą, galima įsigyti naudojantis ALIS (L9 žvejybos leidimas žvejybai išnuomotuose vandens telkiniuose) arba tiesiai iš nuomininko.

Atskirai paminėtina limituota žvejyba. Ji gali būti organizuojama tiek neišnuomotuose, tiek ir išnuomotuose telkiniuose.

Neišnuomotuose telkiniuose populiariausia yra lašišų ir šlakių žvejyba upėse bei žvejyba Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose. Merkyje aukščiau Ožkelaičių tilto organizuojama upėtakių ir kiršlių, kai kuriuose kituose vandens telkiniuose – karpių, sykų ir upinių nėgių limituota žvejyba.

Limituotai žvejybai neišnuomotuose vandens telkiniuose reikia įsigyti žvejo mėgėjo kortelę. Ji parai kainuoja 10 Lt, savaitei – 30 Lt ir mėnesiui – 50 Lt (kai kurių žuvų limituotai žvejybai yra tik žvejo mėgėjo kortelės parai). Žvejybos leidimas limituotai žvejybai išnuomotuose telkiniuose negali kainuoti daugiau kaip 50 Lt parai.

Nuomininkas privalo informacinėje lentelėje vandens telkinio pakrantėje paskelbti limituotos žvejybos sąlygas, nurodyti žvejybos leidimų kainas ir vietą, kur juos įsigyti. Žvejo mėgėjo kortelės arba leidimai limituotai žvejybai galioja tik konkretiems juose nurodytiems telkiniams arba žvejybos vietoms.

Leidimus limituotai žvejybai išnuomotuose ir neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose galima įsigyti naudojantis ALIS (L10). Loterijos „Perlas“ terminale galima įsigyti tik vienos rūšies žvejo mėgėjo kortelę – skirtą limituotai žvejybai Nemuno deltos regioniniame parke.

Leidimus limituotai žvejybai išnuomotuose vandens telkiniuose taip pat galima nusipirkti iš šių telkinių nuomininkų.

Leidimus reikia turėti žvejybos vietoje. Visus per ALIS įsigytus leidimus galima bet kada atsispausdinti pasirinkus patogiausią formatą arba pasidaryti jų elektroninę kopiją išmaniajame telefone.

Loterijos „Perlas“ terminaluose įsigytus leidimus patartina saugoti, nes tokį leidimą pametus, teks įsigyti naują, be to, negalima šių leidimų laminuoti – nuo karščio popierius patamsėja.

Nemokamai žvejoti visuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, turi teisę vaikai iki 16 metų, bet kokio amžiaus pensininkai ir bet kokio nedarbingumo lygio neįgalieji.

Jie su savimi privalo turėti šią teisę patvirtinantį dokumentą – pensijos gavėjo ar neįgaliojo pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą. Žvejojant vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be žvejo mėgėjo kortelės arba leidimo limituotai žvejybai, gali būti nustatytos papildomos žvejybos sąlygos.

Išsamesnės informacijos galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje www.am.lt (rubrikos „Gamtos apsauga“ skyrelis „Žvejyba“). Šiame puslapyje skelbiami aktualiausi žvejams mėgėjams teisės aktai – Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarka, limituotos žvejybos tvarka ir vandens telkinių, kuriuose organizuojama limituota žvejyba, sąrašai.

Visuomenės informavimo skyrius, tel.8~706 63660