Žvejybą nutraukusioms įmonėms ir asmenims išdalins 1,5 mln. eurų

Nuo pirmadienio verslinę žvejybą vidaus vandenyse nutraukiančios įmonės ir fiziniai asmenys gali pretenduoti į paramą, kuriai iš valstybės biudžeto skiriama 1,5 milijono eurų.

žvejyba
Vidmanto Matučio nuotr.

Aplinkos ministerija praneša, kad paraiškas kviečiami teikti fiziniai asmenys, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Išmokos nebus skiriamos ūkio subjektams, kurie turi teisę į žvejybos kvotą tik polderiuose ar (ir) tik specializuotajai stintų žvejybai.
Didžiausia galima išmokos suma apskaičiuojama susumavus pareiškėjo 2018–2022 m. vidaus vandenyse iš žvejybos veiklos turėtas pajamas, su žvejybos veikla susijusio ilgalaikio materialaus turto likutinę vertę, darbuotojų atleidimo išlaidas ir nuostolius.
Ūkio subjektui pasitraukus iš žvejybos verslo, jo turėta žvejybos įrankių kvota nebegalės būti panaudota. Norintys gauti išmoką ūkio subjektai turės perleisti visą turimą žvejybos kvotą.
Preliminariais skaičiavimais pasitraukti iš žvejybos verslo Kuršių mariose planuotų trečdalis įmonių.
ELTA inf.