Istorija

juknaiciu sventeTarp 10 šių metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių gražiai „įsipiešė“ Šilutės rajone esantys Juknaičiai su savita kultūra. Šį šeštadienį Juknaičiai švęs savo seniūnijos ir bendruomenių šventę „Visada jauni“ ir kviečia visus „Nusilenkti menui“.

vyduno muziejus nauji eksponataiKintų Vydūno muziejų aplankė vydūniečiai Tomas Stanikas ir Juozas Šidiškis.  

Hugo Sojus

Kiekvienais metais balandžio 1 d. Šilutės miesto bendruomenė mini buvusio Šilokarčemos dvaro savininko, krašto ekonomijos patarėjo dr.Hugo Šojaus (H.Scheu 1845.04.01 - 1937.07.27) gimimo metines (minėjimo programą rasite čia).

Dr. H.Šojaus veikla, jo muziejinės kolekcijos ne kartą buvo aprašytos prieškario spaudoje. Jonas Basanavičius 1924 m. laikraštyje „Lietuva“, straipsnyje „Prie tautos muziejaus“, aprašė savo įspūdžius apsilankius H.Šojaus muziejuje, 1928 m. tame pačiame laikraštyje išspausdintas didelis straipsnis „Tėvo ir sūnaus daktarų Scheu lietuviškas muziejus Šilutėje“, 1937 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos laikraštis „Vakarai“ spausdino straipsnį „Dr. Hugo Scheu muziejų aplankius“.

Šilutės muziejaus, kuriam suteiktas Hugo Šojaus vardas, archyvuose yra  ir Klaipėdoje leisto laikraščio „Memelländische Rundschau“ („Klaipėdos krašto apžvalga“) 1931 m. balandžio 1 dienos numeris. Jame laikraščio korespondentas aprašo savo apsilankymą Šilokarčemos dvare, kur gimimo dienos proga kalbino tuo metu 86-erių metų dvaro šeimininką, jau apakusį H.Šojų.

Visus šiuos laikraščių numerius H.Šojus kaupė dvaro kolekcijoje, ir jie stebuklingai išliko iki mūsų dienų.
Norisi, jog autentišką informaciją apie H.Šojų galėtų perskaityti ir muziejaus darbuotojai, ir visi, besidomintys krašto istorija, todėl „Memelländische Rundschau“ straipsnį išverčiau į lietuvių kalbą.

Roza ŠIKŠNIENĖ, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė

IMG 1443Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Vyskupo Motiejaus Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“, skirtas Žemaitijos vyskupo, švietėjo, rašytojo ir Blaivybės sąjūdžio organizatoriaus M. Valančiaus (1801–1875) 2015-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.

Renginyje dalyvavęs skulptorius, dievdirbys ir poetas Gediminas Radzevičius pasakojo apie šio žymaus Žemaitijos kultūros veikėjo kultūrinio, tautinio ir rašytinio paveldo sklaidą Vilniaus krašte.

11Verdainės kaimo gyventojas Justinas Mažonas Šilutės Hugo Šojaus muziejui perdavė labai vertingą ir įdomią laiškų, taip pat reikalų raštų rašymo pavyzdžių knygą „Gromatu skarbnyczia wisiems lietuwiszkaje kalba mylintiemsiems ant pasimokinimo / sustatyta nů mokįtojo Wendt“ (1890 m., 112 p., Heidekrug [Šilokarčiama], A. Štalio leidykla, išspausdino H. Posto spaustuvė Tilžėje), kurioje pateikiami laiškų pavyzdžiai.