2022-ieji – Lietuvos universitetų metai: laukia daug renginių

Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos universitetų metais. Šiais, Lietuvos švietimui ypatingais metais numatoma daugybė renginių, konferencijų, ekskursijų ciklai.

LLK VU Vilniaus Universitetas Reitingai: geriausias valstybinis universitetas - VU. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. Vilnius, geguþës 8 d. (ELTA). Þurnalas „Reitingai“ ðeðtà kartà sudarë Lietuvoje veikianèiø universitetø reitingà. Pirmos vietos reitinge neuþleido Vilniaus universitetas (VU). Tarp geriausiø privaèiø universitetø - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM). rb

Universitetų dėka plėtėsi švietimo sistema, gerėjo šalies ekonomika, sveikatos ir sporto sistema, kūrėsi lietuviška mokslo terminija ir naujos mokslo šakos, išleisti pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, suburti pirmieji lietuviški mokslo ir meno centrai, brendo žymiausi kultūriniai sąjūdžiai.

Šia proga šalies universitetai kvies į nemokamus, akademinėms bendruomenėms ir plačiajai visuomenei skirtus renginius: konferencijas, paskaitas, parodas, koncertus bei mokslinius ir kultūrinius renginius. Visas šias iniciatyvas žymės specialus Lietuvos universitetų metų ženklas, kurį jau naudoja šalies aukštosios mokyklos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė linki, kad metai paskatintų universitetus daugiau dirbti kartu, sutelkiant tiek žmonių, tiek finansinius resursus.
„Esame maža šalis, todėl tik dirbdami drauge galime pasiekti aukščiausios studijų ir mokslo kokybės, tarptautinio pripažinimo ir sėkmės. Linkiu ne konkuruoti, o bendradarbiauti ir siekti pasaulinio lygio mokslo ir studijų“, – pabrėžia ji.

Pasak Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidento, VU rektoriaus Rimvydo Petrausko, universiteto tradicija Lietuvoje siekia žymiai ilgiau nei šimtmetį, bet Lietuvos universitetas ženklina naują pradžią.

Metų pradžioje startavo „Atvirų paskaitų“ ciklas – kiekvieną mėnesį skirtinguose universitetuose vyks susitikimai su mokslininkais, politologais, istorikais, menininkais. Metus vainikuos dokumentinis filmas apie Lietuvos universitetus, kuris bus transliuojamas LRT televizijoje.