600 bedarbių gaus trumpalaikes darbo sutartis

1242137984darbobirzaŠilutės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas, kuriam dabar vadovauja „tvarkietis“ Vaidas Pavilonis, rajono Tarybai nusiuntė sprendimo projektą, kuris pradžiugins mažiausiai 600 žmonių, registruotų Darbo biržoje.

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Jakštienė ir Savivaldybės Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė parengė Savivaldybės 2014 metų viešųjų darbų sąrašą ir viešųjų darbų programą, kurią finansuos Savivaldybė ir Darbo birža.

Savivaldybė 2014 metais viešųjų darbų programos finansavimui numato skirti 885,0 tūkst. litų. Šiomis lėšomis bus kompensuojama darbdaviams 40 procentų darbo užmokesčio sąnaudų, apskaičiuotų pagal valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį.

Darbo birža numato skirti 1,040 mln. litų viešųjų darbų priemonei finansuoti, kompensuojant darbdaviams 60 procentų darbo užmokesčio sąnaudų.

Pasak laikinai pareigas einančio Savivaldybės administracijos direktoriaus Alvido Šimelionio, darbdavius, suteikiančius bedarbiams viešuosius darbus, Savivaldybės ir Darbo biržos lėšomis numatytiems darbams atlikti, atrankos būdu parinks Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisija. Jau nusistovėjo praktika, kad Viešųjų darbų programos įgyvendinimui dažniausiai parenkamos Savivaldybės įstaigos ir įmonės bei seniūnijos. Tačiau, pasak A.Šimelionio, Viešųjų darbų programos lėšų parama gali pasinaudoti ir privačios įmonės, jeigu joms bus patikėta atlikti darbus pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą 2014 metų viešųjų darbų sąrašą.

Minėtame sąraše numatomi viešieji darbai: miesto ir rajono gyvenviečių teritorijų, gatvių, kelių bei pakelių tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos, smulkaus statybos remonto, aplinkos tvarkymo  darbai, istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo darbai, knygų fondų ir archyvinių dokumentų tvarkymo darbai, pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose, hidrotechnikos statinių, melioracijos įrenginių priežiūros ir remonto pagalbiniai darbai, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo, tvarkymo ir priežiūros darbai, malkų ruoša neįgaliems, vienišiems žmonėms, miškų ūkio darbai, sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

Per 2013 metus šiuos darbus, finansuojamus iš Darbo biržos Užimtumo fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšų, dirbo 410 asmenų, vidutinė viešųjų darbų trukmė buvo 1,9 mėnesio.

J.Jakštienės pateiktais duomenimis, Šilutės rajone lapkričio mėnesį buvo įregistruota 3417 bedarbių, t.y. 12,9 procento darbingo amžiaus gyventojų.

Darbo birža viešiesiems darbams pagal minėtą programą pirmenybę teiks bedarbiams, auginantiems bendrojo lavinimo ir kitokias švietimo sistemos mokyklų grupes lankančius vaikus bei  ilgalaikiams bedarbiams ir asmenims, vyresniems nei 50 metų.