90-ojo jubiliejaus proga pasveikintas A. Mitkus

Rajono savivaldybės vadovai, bičiuliai, choro „Pamario aidas“ dainininkai kovo 1 d. 90-ojo jubiliejaus proga sveikino šilutiškį Antaną Mitkų.

A. Mitkus daug metų aktyviai dalyvauja visuomeniniame Šilutės gyvenime, dainuoja politinių kalinių ir tremtinių chore „Pamario aidas“, koncertuoja, yra įvairių renginių dalyvis.

„Man labai džiugu matyti, kad Jūs, devyniasdešimties metų žmogus, ne tik puikiai atrodote, bet ir esate labai veiklus bei aktyvus Šilutės bendruomenės narys. Norisi jums palinkėti sveikatos ir padėkoti už nuveiktus darbus, kurie prasmingai įsiliejo į Šilutės krašto istoriją“, – sakė meras V. Laurinaitis.

Jubiliatui įteikta ir padėka už ilgametę visuomeninę veiklą, Šilutės krašto garsinimą įvairiuose chorinės dainos bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių renginiuose.