A.Jakas iškvietė S.Stankevičių į rimtą dvikovą

Kadras iš Šilutės TV laidos "Penktadienio kava. Ž.Naumiesčio stogai".Šilutės rajono tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Arvydas Jakas savivaldybės Tarybos posėdyje paskelbė pareiškimą, kuris skirtas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

Komisija informuota, kad Darbo partijos Šilutės skyriaus pirmininkas, rajono Tarybos narys Saulius Stankevičius galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus.

 Nurodė pažeidimus

A.Jakas pareiškime rašo apie spalio 21 dieną Šilutės televizijos transliuotą laidą „Penktadienio kava“, kurios tema – „Žemaičių Naumiesčio stogai“.

Šioje laidoje kalbėjęs Šilutės rajono savivaldybės Tarybos narys, statybos įmonės UAB „Statybų valdymo sprendimai“ savininkas Saulius Stankevičius, A.Jako nuomone, galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, nes, būdamas politikas, ėmė ginti savo privačios įmonės interesus.

S.Stankevičius yra savivaldybės Tarybos narys, todėl turi asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, statusą, – valstybės politikas.
Tokio asmens veiklos statusą reglamentuoja Valstybės tarnybos ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymai.

Minėtoje laidoje S.Stankevičius įtikinėjo rajono visuomenę, kad jam priklausanti bendrovė „Statybų valdymo sprendimai“, vykdydama Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijos darbus, viską atliko teisėtai ir teisingai. Jis neigė projekto įgyvendinimo metu įvykusią avariją – perdangų griūtį ir stogo konstrukcijų pažeidimą.

Anot A.Jako, šie S.Stankevičiaus teiginiai neatitinka informacijos, kurią Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis pateikė rajono Tarybos Kontrolės komiteto posėdžio metu – rugsėjo 20 dieną (yra posėdžio garso įrašas).

Norėdamas paneigti Žemaičių Naumiesčio muziejaus rekonstrukcijos problemas, kurios padvigubino remonto išlaidas, S.Stankevičius pasitelkė Savivaldybės administracijos darbuotojus: Žemaičių Naumiesčio seniūną Joną Budrecką bei Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centro direktorių Valerijoną Krutikovą. Jie abu neigė, kad remonto metu įvyko avarija.

A.Jakas mano, kad minėti valstybės tarnautojai neturėjo pasirinkimo kitaip elgtis, nes yra pavaldūs Savivaldybės administracijos direktorei „darbietei“ Idai Vasiljevienei. O I.Vasiljevienė šias pareigas gavo Darbo partijos frakcijos pirmininko S.Stankevičiaus iniciatyva.

Toje pačioje laidoje S.Stankevičius, neslėpdamas, kad pastatą remontuoja jam priklausanti įmonė, atvirai ragino savivaldybės Tarybą ir rajono vadovus ieškoti papildomų lėšų pastatui tinkuoti ir šildymo sistemai įrengti.

A.Jakas mano, kad rajono Tarybos narys S.Stankevičius, kaip asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, viešai rūpindamasis savo įmonės interesais, galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatą: „Asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą“.

Be to, S.Stankevičius galimai pažeidė įstatyme numatytą asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, prievoles: „Vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti“.

Kas po to?

Rajono Tarybos posėdyje pagarsintą pareiškimą A.Jakas lapkričio 2 dieną įregistravo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje, o kitą dieną šio dokumento kopijos buvo įregistruotos ir Šilutės savivaldybėje  – rajono merui Virgilijui Pozingiui ir rajono Tarybai.

A.Jakas „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad politikas S.Stankevičius dėl įvairiausių paties sumanytų priežasčių nuolat puldinėja kolegas – rajono Tarybos opozicijos politikus, norinčius apginti viešąjį interesą, siekiančius, jog Savivaldybės organizuojami statybos ir rekonstrukcijų darbų konkursai ir jų įgyvendinimas vyktų skaidriai ir mažiausiomis išlaidomis.

Dėl bet kokio domėjimosi, kaip įgyvendinami projektai, kuriuos vykdo S.Stankevičiaus statybos įmonė, rajono Tarybos nariai kaltinami šmeižtu, melagystėmis, etikos, tarybos nario priesaikos pažeidimais.

A.Jakas sako, kad jau sunku suskaičiuoti, kiek per šį pusmetį Darbo frakcijos ar asmeniškai S.Stankevičiaus iniciatyva savivaldybės Etikos komisija buvo priversta svarstyti S.Stankevičiui neįtinkančius politikus.  „Džiugu, kad savivaldybės Etikos komisija, kurioje, be rajono politikų, yra garbingų visuomenės atstovų, nešoka pagal minėto politiko dūdelę, o priima objektyvius sprendimus“, – teigė A.Jakas.

Jo nuomone, jog šį kartą internete platinamoje laidoje „Penktadienio kava“ S.Stankevičius gerokai persistengė. Jis vėl kaltino jam neįtikusius politikus (A.Jaką, Š.Laužiką) šmeižtu, melagystėmis, nemažą dalį laidos agitavo dėl papildomo finansavimo rekonstruojamam pastatui, reklamuodamas savo įmonės darbą.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pripažinus, kad asmuo yra supainiojęs viešuosius ir privačius interesus, įstatymo numatyta tvarka jis trejus metus negali pretenduoti į valstybės tarnybos pareigas. O einančiam tokias pareigas asmeniui negali būti paaukštintos pareigos, jis negali būti skatinamas premijomis. Rajono politikas po tokio VTEK sprendimo prarastų nepriekaištingą reputaciją.

Nekaltas

S.Stankevičius „Šilutės naujienoms“ sakė, kad A.Jako pareiškimą laiko visiškai niekiniu, nes jis viešųjų ir privačių interesų nesupainiojo.

S.Stankevičiaus nuomone, VTEK tokio pareiškimo net neturėtų svarstyti.