Administracijos direktoriaus įgaliojimų didinimas supykdė dalį politikų

Savivaldybės tarybos nariams administracija dažnai parengia daugiau nei po 30 ar 40 sprendimo projektų.

Tarp jų pasitaiko ir tokių, kuriuos galėtų spręsti administracija ir jos vadovas, o privatūs žmonės ar verslo įmonių vadovai greičiau sutvarkytų žemės naudojimo paskirties keitimus. Tačiau jiems dažnai tenka palaukti, nes Savivaldybės tarybos posėdžiai vyksta tik kartą per mėnesį.

Todėl nuolat tobulinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimai vykdyti dalį Tarybos paprastąjai kompetencijai priskirtas funkcijas.

Tačiau tokie sprendimai kelia sumaištį Tarybos posėdžiuose. Valdančiosios koalicijos politikams tokie sprendimai yra jų darbo krūvio mažinimas, o Tarybos mažumos atstovams – savivaldos teisių ribojimas.

Suteikė daugiau įgaliojimų

Savivaldybės administracija turi nuolat prižiūrėti savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų darbą. Todėl nieko keista, kad sumanyta savivaldybės administracijos direktoriui suteikti įgaliojimus tvirtinti biudžetinių bei viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinius bei nustatyti viešųjų įstaigų vidaus kontrolės tvarkas.

Be to, suteikiami įgaliojimai tvirtinti Savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus bei priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ar būdo keitimo.

Pastarasis įgaliojimas ypač buvo nepriimtinas Tarybos politikams, kurie praėjusiame posėdyje sustabdė nedidelio žemės sklypelio Žalgirio gatvėje paskirties keitimą.

Ar galės pasitarnauti „Rimi“ statytojams

Pristačius keičiamus administracijos direktoriaus įgaliojimus, pirmoji klausimą uždavė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Lijana Jagintavičienė. Ji skambiai klausė savo partijos kolegos V. Pozingio, ar tikrai jis, gavęs naujus įgaliojimus galės spęsti žemės paskirties klausimą sklypui, kuris yra prie planuojamo statyti prekybos centro „Rimi”.

V. Pozingis paprašė patikslinti apie kurį sklypą kalbama. L. Jagintavičienei patvirtinus, kad mintyse turi siaurą sklypą šalia Žalgirio gatvės, V. Pozingis teigė, kad šio sklypo paskirtis yra aptarta miesto Bendrojo plano dokumentu ir Savivaldybės administracijos direktorius, be Tarybos sprendimo jo paskirties pakeisti negalės. Beja, administracijos direktorius be Tarybos sprendimo negalės sudaryti ir bendarbiavimo sutarties su verslo įmone ir taip pakeisti sklypo paskirtį.

Opozicijos atstovas, konservatorius Zigmantas Merliūnas pakvietė politikus neskubėti perduoti visus įgaliojimus administracijos direktoriui ir pasilikti sau – Tarybai spręsti menkaverčius sprendimus. Jis sakė nenorintis perleisti administracijos direktoriui reguliuoti biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų atlyginimus ar spręsti žemės paskirties klausimus.

V. Pozingis paprašė politiko nepainioti žmonių pateikiant neteisingą informaciją. Pasak jo, administracijos direktoriui nesuteikiama teisė didinti ar mažinti savivaldybės įstaigų vadovų atlyginimus. Tokią funkcija turi tik Taryba, nes ji kartą per metus tvirtina įstaigų finansines ataskaitas ir mato kokius atlyginimus gali turėti vadovai.

Svarstant žemės paskirties keitimą, administracijos direktorius paveda specialistams patikrinti ar prašymas pakeisti žemės paskirtį atitinka įstatymus ir surinkti būtinus institucijų leidimus. Ir jeigu paskirtis keičiama atitinkamai su bendrojo plano nuostatomis, tik tuomet tokį keitimą galės atlikti administracijos direktorius.

Pasak V. Pozingio, žemės paskirties keitimo dokumentų galiojimo trukmė yra trumpesnė nei laikas tarp Savivaldybės tarybos posėdžių. Tad jeigu administracijos direktoriui tokie įgaliojimai būtų nesuteikti, tektų Tarybos posėdžius daryti dažniau.

Opozicijos atstovas, liberalsąjūdietis Algirdas Gečas sakė, kad ir išklausęs V. Pozingio atsakymus vis dėlto pritaria Z. Merliūno nuomonei. Jis mano, kad nors ir reikėtų Tarybai rinktis dažniau, jis norėtų, kad ji savo įgaliojimų neatiduotų direktoriui, nes nori jog Savivaldybės taryba dirbtų viešai ir atsakingai.

Opozicijos lyderė Sandra Tamašauskienė baiminosi, jog suteikus tiek įgaliojimų administracijos direktoriui – vienam žmogui, visi žinos, kad sprendžiant tokius klausimus be korupcijos nebus apsieita.

V. Pozingis atrėmė, kad žmonės administracijos direktoriui pinigų tikrai neneš, nes jiems tenka apmokėti valstybės mokesčius.

Tarybos sprendimas dėl papildomų įgaliojimų suteikimo priimtas valdačiosios koalicijos balsų dauguma.

Komercijos direktorius, korespondentas