Lig šiol skyriui, nuo 2018 metų vadovavo Vaida Pocė. Skyriaus nariams ...

Mūsiškius apskundė VTEK „Šilutės naujienos“ savo publikacijose jau ne kartą rašė, ...

VTEK tyrimas užtruko tris mėnesius, tad D. Žebelienės politinė karjera ir ...

Nuo liepos 26 d. D. Žebelienė eina administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas. ...

Visgi meras V. Laurinaitis ne tik nepripažino klaidos, bet dar ir ...

Tokį spendimo projektą svarstyti Tarybos posėdyje palaimino visi politikai, kai jį ...

Liberalų sąjūdžio skyriaus nariai nauju skyriaus pirmininku išsirinko Daivą Plikšnienę, ji ...

Abiejų šių partijų skyriai šiuo metu yra Šilutės savivaldybės tarybos opozijoje ...