Šilutės savivaldybėje – puota karo ir bado metu: ką tik tarnybinį papeikimą gavusiam V. Pozingiui ir jo pavaduotojai D. Žebelienei maksimaliai didinami atlyginimai

Karas – už sienos, badas – prie stalo. Viskas čia pat. Tačiau Šilutės rajono savivaldybės administracijoje toli gražu nekvepia slogiomis nuotaikomis ar nepritekliumi.

D. Žebelienės atlyginimo pakėlimas mokesčių mokėtojams papildomai per metus atsieis 4 344 eurus, o V. Pozingio kiek kukliau – 2 172 eurus.
Štai praėjusią savaitę įvykusiame Tarybos posėdyje, pozicijos daugumai nusprendus, maksimaliais dydžiais buvo pakelti Administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio ir jo pavaduotojos Daivos Žebelienės pareiginės algos koeficientai.

Nuobaudos tampa… paskatinimu?

Priminsime, kad V. Pozingis dar praėjusį mėnesį buvo nubaustas tarnybiniu papeikimu dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto pažeidimo. To paties posėdžio metu buvo išvardinta ir dar keliolika V. Pozingio, kaip valstybės tarnautojo, pažeidimų.

Ir kad ir kiek V. Pozingis būtų „baudžiamas“, tai, kaip matome, nedaro jokios įtakos jo atlyginimui. Tiksliau daro, bet tik teigiamą, akivaizdu, jog tai pavirsta… paskatinimu už tarnybą.

Tuo pačiu gerokai kilstelėjusiu atlyginimu buvo apdovanota ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Žebelienė. Jos, dirbančios šiose pareigose vos 6 mėnesius, pareiginės algos koeficientas pakeltas net 2 balais (!!!).

Pagirtas po nuobaudų

Vos prasidėjus Tarybos posėdžiui praėjusį ketvirtadienį, opozicijos narys, konservatorius Zigmantas Merliūnas pasiūlė iš darbotvarkės iš viso išimti klausimą, susijusį su V. Pozingio ir jo pavaduotojos D. Žebelienės atlyginimo didinimu. Anot politiko, ar ne keistai čia daroma: praėjusio Tarybos posėdžio metu patys rajono politikai skyrė papeikimą, o šiame – jau kelia atlyginimą.

Tačiau Administracijos direktoriaus V. Pozingio pareigybės augantį koeficientą nuožmiai puolė ginti pats rajono meras Vytautas Laurinaitis. Anot mero, šiuo sprendimu nekeliamas pareiginės algos koeficientas konkrečiai V. Pozingiui, o jis keliamas… Administracijos direktoriui. Taip pat atlyginimas nekeliamas ir D. Žebelienei, o tik – Administracijos direktoriaus pavaduotojai. Kaip čia suprasti? Jei atlyginimas keliamas Administracijos direktoriui, o juo yra V. Pozingis, ir jo pavaduotojai, kuri yra D. Žebelienė, tai turbūt visiems aišku, kad tą atlyginimą ir gaus abu paminėtieji.

Ar „apžaidė“ įstatymą?

Anot mero V. Laurinaičio, dėl pareiginės algos koeficientų buvo derinta su vyriausybės atstove ir viskas taip, kaip nurodyta sprendimo projekte, yra gerai.

Pasirodo, su vyriausybės atstove konsultavosi ir pats opozicijos narys Z. Merliūnas. Jo žodžiais tariant, vyriausybės atstovė jam paaiškino, kad tokiame parengtame sprendimo projekte, kokį svarstė Šilutės rajono Tarybos nariai, kai neminimos konkrečios tarnautojų pavardės, o įrašomos tik pareigybės ir būtent joms prašoma kelti algos koeficientus, savotiškai „apžaidžia“ įstatymą. Juk atlyginimas, anot mero V. Laurinaičio, keliamas ne V. Pozingiui ar D. Žebelienei, o Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojai.

Taigi, siūlymas išimti šį klausimą iš darbotvarkės buvo atmestas, o vėliau, svarstant projekto sprendimą dėl Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos atlyginimų koeficientų kėlimo, pozicijos daugumos balsavimu net priimtas.

Vadinasi V. Pozingis, sausį gavęs tarnybinį papeikimą už eilę pažeidimų, metus laiko negali būti keliamas pareigose ar skatinamas premijomis, tačiau kaip Administracijos direktorius, jau gali džiaugtis tiesiogine prasme kitaip pateiktu puikiu prizu ar paskata. Jam, kaip Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriui, pareigybės algos koeficientas padidintas nuo 16,5 iki 17,5 (baziniais dydžiais). Papildomai tam iš savivaldybės biudžeto reikės 2 172 eurų per metus.

Maksimalus įvertinimas 

Neregėtu pareigybės koeficiento augimo šuoliu gali džiaugtis ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Žebelienė. Jai, einančiai šias pareigas vos septintą mėnesį, koeficientas pakeltas net 2 balais. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės pareiginės algos koeficientas padidintas nuo 15 iki 17 (baziniais dydžiais). Papildomai tam reikės net 4 344 eurų per metus.

O dar įdomiau tai, kad tiek Administracijos direktoriui V. Pozingiui, tiek jo pavaduotojai D. Žebelienei, atlyginimai didesniais koeficientais jau pradedami skaičiuoti nuo šių metų kovo 1 d., tai yra nuo šiandien.

Tuo tarpu tame pačiame posėdyje politikai priėmė ir dar vieną sprendimą – rajono pedagogams kompensacijos už keliones bus pradėtos taikyti tik nuo šių metų rugsėjo mėnesio, o jų dydis – bus vienas mažiausių šalyje, tai yra tik 5 ct/km. Ir dar: šia kompensacija galės pasinaudoti tik pedagogai, gyvenantieji ne arčiau, kaip už 10 km nuo darbovietės.

Taigi, kas gali paneigti, kad tai, „kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui“?..