V. Pozingiui metai prasidėjo prastai: Tarybos posėdyje į jį skriejo kaltinimų strėlės

Šilutės r. savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio potvarkiu sudaryta komisija Savivaldybės administracijos direktoriui Virgilijui Pozingiui skyrė papeikimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto pažeidimo.

Atsakydamas į klausimą, kas jam dovanojo daug diskusijų seniai keliančią dovaną – sklypą ir namą Sekunų g., V. Pozingis sakė, jog tai nėra jokia paslaptis – dovaną jam įteikusi sesuo.
Metai prasidėjo strėlėmis

Taigi metų pradžia ne itin linksmai prasidėjo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui V. Pozingiui. Jau sausio mėnesį įvykusiuose komitetų posėdžiuose ir pirmajame Tarybos posėdyje vienam iš aukščiausių rajono savivaldybės vadovų skriejo jį pažeidimais ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi kaltinančios strėlės.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija dar pernai gruodį nusprendė, jog Šilutės r. savivaldybės administracijos direktorius V. Pozingis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tyrimas buvo pradėtas dėl dar 2019 metų įvykių, kuomet V. Pozingis, būdamas Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriumi ar jį pavaduodamas, nenusišalino ir savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su jo privačiais interesais – dėl formuojamų žemės sklypų prie jam nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų.

Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija apibendrino VTEK informaciją ir pasiūlė skirti V. Pozingiui papeikimą. Sausio 27 d., praėjusį ketvirtadienį, parengtam sprendimo projektui, kuriuo  V. Pozingiui skiriamas papeikimas, balsų dauguma pritarė Šilutės r. savivaldybės taryba, nes ji skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos vadovą bei turi galią skirti jam nuobaudas.

Maksimali numatyta sankcija

Dar prieš Tarybos nariams balsuojant, ar skirti V. Pozingiui papeikimą, opozicijos vardu pasisakyti paprašė Tarybos narys, konservatorius Žygimantas Kurlianskas. Jis, kreipdamasis į politikus ir patį V. Pozingį, perskaitė oficialų raštą, kuriuo apgailestaujama, jog labai apmaudu, kad Šilutės rajono savivaldybės taryboje viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimas jau tapo kone normalus reiškinys.
Anot Ž. Kurliansko, tokie pažeidimai didina ne tik visuomenės nusivylimą, bet ir nepasitikėjimą bendruomenės atstovaujamąja savivaldos institucija.

„Vienas iš esminių Lietuvos Respublikos politikų elgesio kodekso principų yra pagarbos žmogui ir valstybei principas, kuris numato, kad valstybės politikas turėtų didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Kiekvienas iš tarybos narių gavo ne tik bendruomenės pasitikėjimo mandatą, bet ir padidintą atsakomybę už savo veiksmus. Iš mūsų rajono gyventojai tikisi sąžiningo darbo ir sektino pavyzdžio. Nenuvilkime jų“, – sakė jaunasis politikas.

Pasak oficialiame opozicijos rašte išsakytų pastebėjimų, Administracijos direktoriaus pareigybė yra priskiriama politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigoms, o administracijos direktorius V. Pozingis yra laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu.

„Atsižvelgdami į šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą ir pažeidimo pobūdį, pritariame tarnybinio nusižengimo komisijos išvadoje siūlomai skirti tarnybinei nuobaudai – papeikimui – kadangi tai yra maksimali numatyta sankcija atsižvelgiant į faktines ir teisines aplinkybes“, – sakė Ž. Kurlianskas.

Opozicija įvardija ir daugiau pažeidimų

Toliau oficialiu kreipimosi į valdančiąją daugumą ir frakciją, kuri delegavo į Administracijos direktoriaus pareigas V. Pozingį, raštu opozicija ragina atkreipti dėmesį į visumą aplinkybių, susijusių su aptariamuoju asmeniu (V. Pozingiu). Rašte atkreiptas dėmesys ir išvardinti keletas jų:
Nespręstas arba formaliai spręstas klausimas dėl Grabupiuose, Grabupėliuose ir dalyje Šilutės sklindančios smarvės;

Po gyventojos laiško dėl mobingo Valstybinė darbo komisija atliko tyrimą savivaldybėje ir pritaikė administracijos direktoriui administracinio poveikio priemonę – privalomą vykdyti reikalavimą pašalinti pažeidimus. Informacijos apie pažeidimus, nei ataskaitos, kaip tie pažeidimai pašalinti ar išvis pašalinti, Taryba negavo;

Tauragės apylinkės teismas (Šilutės rūmai) už neteisėtą neviešų duomenų panaudojimą, dokumentų suklastojimą ir svetimo turto apgaulės būdu įgijimą nuteisė vieną iš Šilutės rajono savivaldybės žemės ūkio specialistų. Teisėsaugos institucijų tyrimo vykdymo metu iš tapačių pareigų mįslingai pasitraukė dar keletas darbuotojų;

Neužbaigti Švėkšnos Sinagogos kapitalinio remonto darbai ir įsisavinti mažiau nei 25 % skirtų lėšų;
Po šiemet Tarybos narių pareikalauto Šilutės prieplaukos audito paaiškėjo, kad 4,5 mln. eurų vertės savivaldybės turtas patikėtas juridiniam asmeniui valdyti tik formaliai kontroliuojama Koncesijos sutartimi.

Anot Ž. Kurliansko, kalbėjusio opozicijos vardu, V. Pozingio indėlis į Šilutės rajono politiką yra neišmatuojamas. Per beveik 20 metų trunkančią politinę karjerą sukaupta patirtimi ir žinojimu jis lenkia daugelį iš šiuo metu esančių politikų. Tačiau, opozicija mano, kad išvardintų aplinkybių yra daugiau nei pakankamai, kad būtų galima svarstyti Administracijos direktoriaus tinkamumą toliau eiti šias politinio pasitikėjimo pareigas. Valdančiosios daugumos principinis sprendimas būtų sveikintinas ir palaikomas tarybos opozicijos.

Kas dovanojo namą?

Baigus skaityti oficialų opozicijos pranešimą, klausimą V. Pozingiui uždavė kitas Tarybos narys, taip pat konservatorius Zigmantas Merliūnas. Politikas pasiteiravo, kas V. Pozingiui dovanojo namą ir sklypą, kurie yra Sekunų g., Šilutėje. Nes, anot Z. Merliūno, istorija iki šiol turi daug variantų ir atgarsių. Kaip žinia, šis nekilnojamasis turtas jau V. Pozingio vardu įregistruotas buvo 2019 m. gegužės 19 d. pagal dovanojimo sutartį.

Administracijos direktorius, atsakydamas į klausimą, sakė, jog tai nėra jokia paslaptis, minimą namą ir prie jo esantį sklypą jam dovanojusi sesuo.

Nemažai diskusijų sulaukęs sprendimas galiausiai buvo priimtas Tarybos narių balsavimu. Už tai, kad Administracijos direktoriui V. Pozingiui būtų skirtas papeikimas, balsavo 18 posėdyje dalyvavusių politikų, 2 buvo prieš ir 2 susilaikė.