VTEK nusprendė: A. Endzinas – kaltas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Endzinas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) apribojimą atstovauti.

A. Endzinas pripažintas pažeidęs viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Pasak VTEK pranešimo, pagal šį teisės aktą valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Jei įstaiga, kurioje toks asmuo dirba, priklauso įstaigų sistemai, – ir bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Nustatyta, kad šių metų birželį šilutiškis A. Endzinas atstovavo UAB „Energetikos objektų statyba“, pasirašydamas elektros generatoriaus perkėlimo paslaugų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė. VTEK vertinimu, ligoninė ir savivaldybės taryba, atsižvelgiant į jas saistančius pavaldumo ir atskaitomybės ryšius, priklauso savivaldybės funkcijas atliekančių įstaigų sistemai.