Alternatyvia žvejybai veikla norintys užsiimti laivų savininkai kviečiami teikti paraiškas

Žvejyba. / © silutesnaujienos.ltŠ. m. gegužės 7 d. prasidėjo paraiškų priėmimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“.

Paraiškas teikti galima iki liepos 12 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose.

Į paramą pagal šią veiklos sritį gali pretenduoti juridiniai asmenys, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivus, o žvejybine veikla užsiimantys Kauno arba Kuršių mariose.

Svarbu, kad pareiškėjas pastaruosius dvejus metus būtų žvejojęs ne mažiau kaip po 50 kalendorinių dienų kasmet, turėdamas verslinės žvejybos leidimus žvejoti vidaus vandens telkiniuose.

Paramos lėšomis į kitą nei žvejyba veiklą perorientuoti galima laivus, kurie yra tinkami eksploatuoti, yra įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įrašyti Vidaus vandenų žvejybos laivų sąraše.

Jie taip pat privalo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą patvirtinimą, kad atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Į kitą nei žvejyba veiklą perorientuoti planuojami laivai negali būti įtraukti į Lietuvos Respublikos žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą.

Šių reikalavimų neatitinkantys žvejybos laivai negalės būti perorientuojami į kitą veiklą, todėl į paramą pretenduojantys laivų savininkai įsipareigoja, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius po paramos skyrimo tokie laivai bei kiti žvejybos įrankiai bus pašalinti, vadovaujantis Laivų, nutraukiančių žvejybos veiklą visam laikui, ir žvejybos įrangos, įrankių šalinimo taisyklėmis.

Be to, visi paramos gavėjo žvejybos laivai turės būti išbraukti iš Vidaus vandenų žvejybos laivų sąrašo, taip pat iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kauno mariose, sąrašo, jei žvejybos veikla nutraukiama Kauno mariose, bei iš Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Kuršių mariose, sąrašo, jei žvejybos veikla nutraukiama Kuršių mariose.

Perorientuoti laivai negalės būti naudojami žvejybai versliniais tikslais ir veiklą tęsti galės tik vidaus vandenyse. Laivus perorientuoti reikia ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paramos skyrimo patvirtinimo.

Perorientuotų laivų veiklą visiškai nutraukti paramos gavėjai galės ne anksčiau kaip po dvejų metų po sprendimo skirti paramą patvirtinimo datos.

Priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ įgyvendinimui iš Europos žuvininkystės fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto iš viso skirta 2,045 mln. Lt.

Paramos lėšomis bus remiamas žvejybos veiklos nutraukimas Kauno ir Kuršių mariose, taip skatinant kitą nei žvejyba veiklą bei optimizuojant verslinę žvejybą vidaus vandenyse.