Ant Šilutės ligoninės stogo įrengta saulės elektrinė

Šilutės ligoninė šiemet mini 130 metų sukaktį, tačiau savo veikloje naudoja šiuolaikinius energijos šaltinius, kurie leidžia sutaupyti reikšmingą dalį įstaigos finansinių išteklių ir prisideda prie aplinkos saugojimo, mažina į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Šių dienų klimato kaitos prognozės, energijos tiekimo saugumo problemos, senkantys iškastinio kuro ištekliai reikalauja pergalvoti savo apsirūpinimo energetiniais ištekliais sistemą, paversti efektyvesne ir mažiau kenkiančia aplinkai. Švariausia ir „žaliausia“ energetikos rūšis šiuo metu yra saulės energetika. Saulės energetikos patraukliausia savybė ta, kad saulės šviesa gaunama nemokamai.

Šilutės ligoninė ieško būdų modernizuoti įstaigos energetinį ūkį ir įsijungti į „žaliosios energetikos“ judėjimą. Fotovoltinė elektrinė įrengta vykdant projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas VšĮ „Šilutės ligoninė“. Projektas įgyvendintas su Aplinkos valdymo agentūra, projekto vertė beveik 85 000 Eur. 75 proc. sudarė Klimato kaitos subsidija, o 25 proc. nuosavos ligoninės lėšos.

Šilutės ligoninės Ūkio administratorius Ramūnas Kuzas pasakojo, kad 96 kW galios saulės elektrinės sistema, sumontuota ant ligoninės trečiojo korpuso ir valgyklos, skalbyklos su Reabilitacijos skyriumi stogų, žaliąją energiją gaminti pradėjo nuo šių metų birželio. Prie saulės elektrinės prijungti daugiausiai elektros energijos naudojantys ligoninės skyriai – Vidaus ligų, Chirurgijos ir traumatologijos, Reanimacijos ir intensyvios terapijos, Vaikų ligų, klinikinė diagnostinė laboratorija. Šiuose skyriuose vykdomas intensyviausias pacientų gydymas, čia veikia operacinė, sutelkta daug medicininės įrangos.

Saulėtomis vasaros dienoms fotovoltinė elektrinė sugeneravo tiek energijos, kad jos 100 proc. užteko trečiajame korpuse veikiantiems aktyvaus gydymo stacionaro skyrių poreikiams.

Saulės elektrinės atsiperkamumas