Antrasis visuomeninis vicemeras aplenkė pirmąjį

BALCYCIORajono Taryboje pusmetį vykusi diskusija, ar mokėti vicemerui Algirdui Balčyčiui atlyginimą, ar ne, jau baigėsi: minėtam politikui nuo lapkričio 1 dienos bus pradėtas skaičiuoti darbo užmokestis.

A.Balčytis gaus 3 779 litų algą ir už jį bus sumokama 1771 litas pajamų bei socialinio draudimo mokesčių.

Apie pusantrų metų kiekvieną darbo dieną antrojo vicemero pareigas einantis A.Balčytis daugumai politikų pasirodė vertas atlyginimo, o ne vien nemokamų visuomeninių pareigų.

Pirmuoju vicemeru vadinamam Šarūnui Laužikui, taip pat šias pareigas einančiam visuomeniniais pagrindais, politikai algos mokėti nesiūlo.

Iki šiol nepalaikė „savi“

Kai iš postų buvo pašalinta buvusio mero Virgilijaus Pozingio komanda su pavaduotojais Vaidu Paviloniu ir Stase Skutuliene, abu nauji vicemerai – Š.Laužikas ir A.Balčytis – buvo pasižadėję dirbti nemokamai, t.y. visuomeniniais pagrindais.

Daugeliui buvo keista, kad po vienerių metų tokio darbo iniciatyvos skirti vicemerui A.Balčyčiui atlyginimą ėmėsi opozicinės Darbo partijos frakcijos nariai. Tuomet frakcijos lyderis Saulius Stankevičius rajono Taryboje kalbėjo, kad vicemeras A.Balčytis yra nusipelnęs atlyginimo, nes Savivaldybėje dirba kiekvieną darbo dieną, gerokai daugiau už pirmąjį vicemerą Š.Laužiką.

Vasaros viduryje šią „darbiečių“ iniciatyvą perėmė valdančiosios koalicijos narė – Socialdemokratų frakcija, kuriai vadovauja Saulius Vytuvis.

A.Balčytis neslėpė, kad jam norėtųsi gauti atlyginimą, o gautus pinigus galėtų skirti Šilutės miesto puošimui – skulptūroms statyti.

Tačiau du kartus jo atlyginimo klausimui pasiekus rajono Tarybos posėdį, A.Balčytis prieštaravo šio klausimo svarstymui. Neoficialiomis žiniomis, tik todėl, kad nepalaikė „savi“ – kiti valdančiosios koalicijos partneriai.

Buvo abejonių, ar teisėta?

Ir trečiasis bandymas paskirti atlyginimą antrajam vicemerui nebuvo sklandus.

Ketvirtadienį rajono Tarybos posėdyje įtraukiant šį klausimą į darbotvarkę, rajono politikė S.Skutulienė suabejojo, ar nebus pažeistas Tarybos veiklos reglamentas. Ji sakė, kad nedalyvaus šio klausimo svarstyme, nes toks siūlymas turėjo būti įregistruotas prieš tris dienas, o ne išvakarėse prieš posėdį.

S.Skutulienės nuomone, prieš pradedant skaičiuoti vicemerui atlyginimą, turi būti priimtas sprendimas sumažinti priedus prie atlyginimų Savivaldybės administracijos direktoriui R.Abrozaičiui ir dviem jo pavaduotojams -Vygantui Kamarauskui ir Alvidui Šimelioniui. Jiems dabar mokami 45-40 proc. priedai. Ji priminė, kad tokie dideli administracijos vadovų priedai prie atlyginimų buvo skirti dėl to, kad vicemerai žadėjo dirbti visuomeniniais pagrindais ir nevisu krūviu.

Opozicijos lyderis V.Pozingis klausė merės Daivos Žebelienės, ar ji yra nurodžiusi A.Balčyčiui dirbti visą darbo dieną. D.Žebelienė patvirtino, kad tokio nurodymo nėra. V.Pozingis stebėjosi, kodėl tuomet A.Balčytis užtrukdavo darbe visą dieną, ir abejojo, kad yra prasmė dabar jam paskirti ir versti dirbti visą darbo dieną. „Jeigu jo veikla Savivaldybėje nėra privaloma ir būtina, kodėl reikia steigti naują apmokamą etatą?“ – retoriškiai klausė P.Pozingis.

Pritarė su širdgėla širdyje

Pradėjus svarstyti klausimą dėl vicemero atlyginimo, A.Balčytis pareiškė, kad jis nedalyvaus diskusijose ir balsavime, todėl išėjo iš posėdžio salės.

„Darbietis“ S.Stankevičius priminė, kad jo vadovaujama frakcija bandė jau prieš pusmetį išspręsti atlyginimo A.Balčyčiui klausimą. Frakcijos nariai ir dabar pateikė šį siūlymą. S.Stankevičius paprašė į sprendimo projektą šalia formuluotės „mero pavaduotojas“ įrašyti ir A.Balčyčio pavardę, kad tuo pačiu sprendimu „be pavardės“ nepasinaudotų ir kitas mero pavaduotojas Š.Laužikas.

S.Stankevičiaus nuomone, Š.Laužikas nepalyginamai mažiau dirba ir nenusipelnė atlyginimo.

Iš pareigų atstatydintas vicemeras „tvarkietis“ V.Pavilonis su kolega Gintaru Bružu irgi nusprendė nedalyvauti balsavime, nes mano, jog Savivaldybės finansiniai reikalai yra prasti ir negalima taip išlaidauti. Šių „tvarkiečių“ nuomone, politikai turėtų laikytis savo įsipareigojimų dirbti visuomeniniais pagrindais.

Valdančiosios koalicijos atstovas liberalcentristas Steponas Kazlauskas sakė, jog sprendimui skirti vicemero atlyginimą pritars su širdgėla širdyje. Jis taip pat mano, kad negerai papildomomis valdymo išlaidomis didinti ir taip didelę Savivaldybės skolų naštą.

Pirmasis visuomeninis vicemeras Š.Laužikas bandė atitolinti atlyginimo mokėjimą A.Balčyčiui. Jis Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu pasiūlė  A.Balčyčiui pradėti mokėti atlyginimą nuo kitų metų sausio 1 dienos – tuomet, kai bus suplanuotos kitų metų biudžeto išlaidos.

Tokią iniciatyvą palaikė tik 5 rajono politikai.

Prieš atlyginimo mokėjimą vicemerui balsavo tik konservatorės Vincenta Bubilienė ir Birutė Kleinaitė. Jų partijos patronas Š.Laužikas ir „darbietis“ Povilas Tunaitis susilaikė. Likę 17 rajono politikų nusprendė, kad A.Balčyčiui nuo lapkričio 1 dienos būtų pradedamas mokėti atlyginimas.

Balsavime dėl atlyginimo A.Balčyčiui nedalyvavo S.Skutulienė, V.Pozingis, V.Pavilonis, G.Bružas. Tą dieną posėdyje nedalyvavo Juozas Sauspreškis.