Aplinkosaugininkai toliau tiria orą Šilutėje 

Štai toks automobilis Šilutės centre stovėjo kone dvi savaites, jame esanti  įranga fiksuoja menkiausius oro sudėties pokyčius.

Mobili Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) oro kokybės tyrimų stotis Šilutėje oro kokybę tikrino rugpjūčio 17–28 d. Pranešta, kad rezultatai visuomenei bus pranešti rugpjūčio pabaigoje. Pasak Aplinkos apsaugos agentūros, remiantis oro kokybės duomenimis, tyrimo metu fiksuota tik minimaliai padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija.

Jau visą vasarą pamariškius kankinančio kvapo kilmė visą tą laiką buvo siejama su Kaliningrade degančiais durpynais. Praėjusią savaitę mobilios oro kokybės stotys buvo pastatytos ir Neringoje, ir Klaipėdoje. Buvo tiriama degimo metu išsiskiriančių teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto dioksido, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių) koncentracija ore.

„Padidėjęs teršalų kiekis pastaruoju metu nefiksuotas. Iki bus nustatyta, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų, patariame kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose, stebėti savo sveikatos būklę, pasijutus prastai kreiptis į gydytoją“, – rašoma agentūros pranešimuose.

Pranešta, kad Šilutėje atlikti matavimai nefiksavo leidžiamų taršos normų viršijimų. Tik vieną matavimo dieną fiksuotas amoniako paros koncentracijos padidėjimas. Esą, ribinė vertė buvo viršyta beveik dvigubai. Taip pat pranešama, kad Nidoje trumpalaikiai kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimai fiksuoti rugpjūčio 19–20 d., o Šilutėje – rugpjūčio 24-osios naktį. Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimui įtakos turi skystojo ir kietojo kuro, atliekų deginimas, taip pat ir miškų, durpynų gaisrai.