Ar žinote, kas jūsų gatvės seniūnaitis?

Silutes savivaldybe88 proc. iš 495 „Šilutės naujienų“ apklausoje dalyvavusių žmonių nepažįsta ir nežino savo seniūnaičio, nežino už ką jis atsakingas.

Klausimas aktualus šiomis dienomis, nes spalį buvo išrinkti 52 (iš 66) Šilutės rajono seniūnaičiai. Dar 14 seniūnaičių Juknaičių, Šilutės ir Švėkšnos seniūnijose bus renkami lapkričio 25 – 28 dienomis, pakartotiniuose rinkimuose.

Taigi, kas yra seniūnaitis ir kokios jo pareigos?

Jungiamoji grandis tarp seniūno ir bendruomenės

Seniūnaitis – tai seniūnaitijos bendruomenės atstovas, renkamas pačių tos vietovės gyventojų 4 metams. Jis atstovauja kiekvieno seniūnaitijos gyventojo interesus ir yra tarsi seniūno, bendruomenės ir kitų institucijų jungiamoji grandis. Seniūnaitis rūpinasi bendrijos kultūrine, sporto veikla, aplinka, bendrauja su gyventojais.

Tam, kad seniūnaitis galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas, pagal įstatymą jis gali dalyvauti: seniūnaičių sueigoje; rengiant ir svarstant savivaldybės sprendimų projektus; svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo; konkurso komisijoje priimant į pareigas seniūną; organizuojant gyventojų apklausas, jų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, administracijos atstovais, valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

Veikdamas pagal suteiktus įgaliojimus, seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietos teritoriją; rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienišais asmenimis, neįgaliaisiais); organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; puoselėti gyvenamosios vietovės paveldą.

Seniūnaitis taip pat teikia informaciją gyventojams apie valdžios institucijų ir įstaigų funkcijas ir darbą.

Dar išrinks 14 seniūnaičių

Remiantis Savivaldybės pateiktais skaičiais, Šilutės rajone gyvena 42 771 gyventojas. Mūsų rajone yra 11 seniūnijų, o kiekviena jų dar suskirstyta į seniūnaitijas. Iš viso rajone yra 66 seniūnaitijos. Pavyzdžiui, 20823 gyventojus turinčioje Šilutės seniūnijoje yra 10 seniūnaitijų. 3112 gyventojų turinčiame Žemaičių Naumiestyje – 8 seniūnaitijos, 3839 gyventojus turinčiose Saugose – 7 seniūnaitijos, Švėkšnoje yra 3044 gyventojai – 7 seniūnaitijos. Mažiausiai seniūnaitijų – po 3 – yra Katyčiuose, Rusnėje, Usėnuose.

Seniūnaičių rinkimai įvyko spalio 14 – 20 dienomis. Tąkart seniūnaičius išsirinko Gardamo, dvi Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, keturios Šilutės, dvi Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio seniūnaitijos.

Trijų Juknaičių, šešių Šilutės, penkių Švėkšnos seniūnaitijų gyventojams savo seniūnaičius teks išsirinkti pakartotiniuose rinkimuose, lapkričio 25 – 28 d. Įdomu, kad Šilutėje savo seniūnaitį turės išsirinkti 1778 gyventojus turintys Pagryniai, Traksėdžiai (992), Knygnešiai (3664), Liepų (3875), Jaunimo (3960), Žibų (3782) seniūnaitijos.

Keturiolikos rajono seniūnaitijų rinkimai neįvyko, nes į juos neatėjo pakankamai žmonių. Pagal dabartinius įstatymus, rinkimai laikomi įvykę jeigu į juos ateina bent 5 proc. seniūnaitijos žmonių, turinčių balsavimo teisę. Antrajame rinkimų etape bus paprasčiau, seniūnaitis bus išrinktas tik atėjusių balsuoti žmonių.

Nežino seniūnaičių funkcijų

Kad dauguma žmonių nežino, kas yra jų gatvės ar gyvenamosios vietovės seniūnaitis, kokias funkcijas jis atlieka ir kada vyko rinkimai, parodė ir „Šilutės naujienų“ apklausa. Iš 495 dalyvavusių žmonių tik 12 proc. sakė, kad su seniūnaičio veikla yra susipažinę.

Viena skaitytoja buvo nustebusi, kad seniūnaičiai renkami ne tik kaimiškose vietovėse, bet ir Šilutės mieste. Jai neteko girdėti, kas yra jos gatvės seniūnaitis, informacijos apie rinkimus taipogi buvo mažai.
Apie seniūnaičių veiklą mažai žinojo ir kiti kalbinti žmonės. Šilutiškiai sako, kad kažkokiai problemai nutikus, dažnai jas linkę spręsti patys – eiti į seniūniją ar Savivaldybę, o ne kreiptis pas tarpininką – seniūnaitį.

„Jeigu žmonės neateina į seniūnaičių ar bendruomenės pirmininkų rinkimus, matau tik vieną priežastį, – šie žmonės nebendrauja su savo gyvenviečių bendruomene. Kur bendraujama ten ir rinkimai įvyksta“, – savo nuomonę internete išsakė Virginija.

Seniūnų pagalbininkai

Apie seniūnaičių veiklą pakalbinome Švėkšnos seniūną Alfonsą Šeputį. Kaip žinia, seniūnaičiai atstovauja tam tikras vietoves, tad kai reikia aptarti kažkokius klausimus, ar priimti sprendimus, išsiaiškinti duomenis, tai atstovas iš tos konkrečios vietos yra gana neblogai. Rimtesni klausimai svarstomi seniūnaičių sueigose.

„Sueigos sprendimas yra gan svarus, kreipiantis vienur ar kitur. Tai yra visuomeninis bendruomenės požiūris ir svoris“, – sako A. Šeputis.

Pasak seniūno, seniūnaičiai yra ir puikūs pagalbininkai, sprendžiant vietines problemas. Tarkim, kažkur atsirado duobė, medis užkrito, tai seniūnaičiai pirmieji pamato tai ir informuoja seniūniją, kad būtų galima operatyviai spręsti problemą. Stipresni seniūnaičiai buria bendruomenes renginiams, akcijoms, vietinėms iniciatyvoms. Kai kurie seniūnaičiai yra ir bendruomenių pirmininkai, todėl gali vykdyti dar platesnę veiklą.

Švėkšna pateko tarp tų seniūnijų, kur vyks pakartotiniai seniūnaičių rinkimai. Pasak seniūno, problema yra ta, kad į rinkimus neateina pakankamas skaičius balsavimo teisę turinčių žmonių. Pavyzdžiui jei seniūnaitijoje gyvena daugiau kaip 400 žmonių, tai reikia kad į rinkimus ateitų daugiau kaip 20. Tai, pasak A. Šepučio, yra sudėtinga. Visgi antrajame etape seniūnaičius išsirinks tik atėję balsuoti žmonės.

Ir toliau spręs problemas, kels kultūrinį lygį

„Einam, bendraujam, darom“, – apie bendravimą bendruomenėje sako naujasis Vilkyčių seniūnaitis, daugeliui tų vietovių žmonių pažįstamas Darius Vilius.
Seniūnaičiu jis išrinktas pirmą kartą, tačiau kaip pats sako, savo valdoje visuomenine veikla užsiima jau seniai, nuo 2011 m., kai tapo bendruomenės pirmininku. „Vienaip ar kitaip, tautinį indėlį atiduodu savo kraštui“, – sako D. Vilius.

Kalvio amatą įvaldęs, meniniais akcentais Saugų seniūniją puošiantis vyras sako, jog turi kitokią poziciją negu kiti. Jam rūpi, kad žmonės šiame krašte nubustų kultūriniams dalykams, kad kažkokios problemos išsispręstų kaimo veikloje.

Darius bandys žmonėms suteikti galimybę praturtinti gyvenimo kokybę labiau kultūriniais dalykais. Aišku spręs ir kasdienes problemas, tokias kaip duobėti keliai, kaimynų konfliktai ir pan.

„Iki šiol man buvo sunkiau kažkokius barjerus įveikti, dabar turėsiu svaresnį indėlį savo veikloje, bus galima nuveikti daugiau žmonių labui“, – sakė Vilkyčių seniūnaitis.

Jeigu kažkas turi klausimų, pastabų, pageidavimų, gali drąsiai kreiptis į jį.