Architektas E.Benetis laimėjo bylą prieš Savivaldybę

BENETIS EDVARDAS_DSC_1062Vieni šilutiškiai nustebo, kiti ir ne, kai vasaros pradžioje Edmundas Benetis buvo atleistas iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto – Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigų. Tačiau Regionų apygardos administracinis teismas neseniai tokį sprendimą pripažino neteisėtu.

Žada prisiteisti ir bylinėjimosi išlaidas

E.Benetis iš savivaldybės vyriausiojo specialisto – Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigų buvo atleistas už šiurkštų Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pažeidimą, savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Šepučio 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu.
Pagrindo skirti E.Benečiui griežčiausią tarnybinę nuobaudą S.Šepučiui suteikė Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos išvada, kad E.Benetis, eidamas savivaldybės vyriausiojo architekto pareigas, viršijo jam suteiktus įgaliojimus, kai šių metų               

balandžio 3 d. parengė, pasirašė ir išsiuntė Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui raštą dėl prekybos paskirties pastato Tilžės g. 22, Šilutėje statybos projekto specialiųjų paveldosaugos reikalavimų pakeitimo.

Regionų apygardos teismas E.Benečio atleidimą iš pareigų pripažino neteisėtu ir panaikino S.Šepučio 2018 m. gegužės 28 d. įsakymą. E.Benečiui iš Šilutės rajono savivaldybės administracijos priteista 2800 eurų už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2018 m. gegužės 28 d. iki rugpjūčio 12 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Beje, E.Benetis žada prisiteisti iš Šilutės savivaldybės ir bylinėjimosi išlaidas.

Tyrimo komisiją pavadino „tautos didvyriais“

E.Benetis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Šilutės savivaldybės administracijoje jis dirbo 8 metus. Atleistas iš darbo jis neturėjo galimybės tinkamai atsisveikinti su stipriu savivaldybės administracijos kolektyvu, skyriaus moterimis. Jam norėtųsi paspausti kiekvienam ranką ir padėkoti už gero darbo gražius metus.

Žinoma, vargu ar jam norėtųsi spausti ranką Tarnybinio nusižengimo tyrimo 5 narių komisijai: Arvydui Bielskiui, Daliai Bernotienei, Viktorui Bičkauskui, Sonatai Šertvytienei ir Virgilijui Pozingiui. Pasak E.Benečio, pastarieji asmenys puikiai atitinka frazę „Tauta turi žinoti savo didvyrius“.

„Labai gaila, bet komisija tiesiog įvykdė savivaldybės administracijos vadovo nurodymą – skirti tarnybinę nuobaudą. Jeigu būtų tyrę situaciją, būtų išsiaiškinę tiesą, ir kad aš tik ištaisiau klaidas. Tais pataisytais dokumentais vadovaujamasi ir dabar vykdant statybas“, – sakė E.Benetis.

Regionų apygardos administracinio teismo komisijos narių nuomonė neįtikino. Klaipėdos rūmų teisėjas Remigijus Arminas, išnagrinėjęs administracinę bylą nustatė, kad V.Pozingio vadovaujama komisija E.Benečio tarnybinį nusižengimą vertino nesilaikydama teisinio reglamentavimo: tyrimo išvados tiek turinio, tiek formos prasme yra formalaus pobūdžio, jose nėra nustatytos visos Valstybės tarnybos įstatyme nurodytos aplinkybės, nėra atliktas teisinis vertinimas, išvados parengtos pačiai komisijai neatlikus jokio savarankiško tyrimo ir kt.

Į darbą nebegrįš

E.Benetis į darbą Šilutės savivaldybėje jau nebesugrįš. Jam ir priverstinės pravaikštos kompensacija yra priteista tik iki rugpjūčio 12 d. Būtent šią dieną E.Benetis pavadino „tikriausio amžiaus diena“, nes tądien jam sukako 65 m.

Tokio amžiaus žmogui darbdavys galėjo pasiūlyti pratęsti darbo sutartį dar trejiems metams. Tačiau tokio pasiūlymo nebuvo, ir E.Benetis yra užtarnautame poilsyje.

Savivaldybės admnistracijos direktorius S.Šeputis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad E.Benetis nežinia dėl kokių priežasčių pažeidinėjo raštų siuntinėjimo tvarkas. Pasak S.Šepučio, yra E.Benečio raštų, siųstų net ir ministrams su pamokymais kaip jiems dirbti. Atleidimo metu E.Benečiui buvo pasiūlyta atleisti jį su dviejų mėnesių išeitine kompensacija gera valia. Jis nesutiko.

„Dabar teismas nusprendė, kad atleidome jį neteisėtai. Ką gi, teismo sprendimo neskųsime“, – sakė S.Šeputis.