Arktinis dyzelinas su HVO priedais – vėl „Andopo“ degalinėje

Šią žiemą savo automobilį užvesite be trikdžių, nes į „Andopo“ degalinę ir vėl sugrįžo suomiškų žiemų užgrūdintas dyzelinas su HVO priedais.

Tai yra aukštos kokybės biologiniai dyzeliniai degalai, pagaminti šiuolaikiniu būdu – iš hidrintų augalinių aliejų, nenaudojant rapsų. Sukurti pagerinti degalų cirkuliaciją, nekenkiant varikliams ir papildomai neapkraunant išmetamųjų dujų apdorojimo įrenginių.

Pastaruoju metu vis labiau domimasi HVO (hidrintas augalinis aliejus), gaunamu rafinavimo proceso būdu, kurio metu riebalai paverčiami parafininiais angliavandeniliais. Šių aliejų degimo proceso charakteristikos yra patrauklios, nes HVO turi aukštą cetaninį skaičių (kuo šis skaičius didesnis, tuo trumpesnė degalų užsiliepsnojimo trukmė) ir jų sudėtyje nėra sieros bei aromatinių angliavandenilių.

HVO gamybos technologinis procesas poveikio aplinkai požiūriu yra pranašesnis, nes išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Be to, HVO galima gaminti esamose aliejaus rafinavimo gamyklose nenaudojant papildomų cheminių medžiagų, pavyzdžiui, metanolio, kurio reikia RME gamybai, taip pat nėra poreikio atsikratyti šalutiniais produktais, pavyzdžiui gliceroliu. Antros kartos biodyzelino (HVO) fizikinės savybės (drumstimosi, savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra ir kt.) mažai skiriasi nuo mineralinių degalų fizikinių charakteristikų.

Teigiama, kad mažiausiai 15 % degalų su HVO sudaro iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
Apibendrinant, kuras su HVO priedais ne tik gerina variklio darbą, bet ir išmeta į aplinką mažiau CO2. Degalinė „Andopas“ nuo 1997 metų yra patikimas jūsų partneris, užtikrinantis kokybiško kuro tiekimą. Šios įmonės darbuotojai mąsto progresyviai, profesionaliai ir atsakingai – pasitelkdami ilgametes žinias siekia užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas.

Jau nuo šiandien šio kuro galite rasti mūsų degalinėje, adresu: Ramučių g. 43, Barzdūnų k., Šilutės r. sav.

Daugiau apie mus: www.andopas.lt/facebook: Degalinė Andopas Šilutėje.

Šaltinis – mokslinis straipsnis iš „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“.