Asbestinę stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams išmokėta daugiau kaip 9,4 mln. litų

Pakeisti asbesto turinčias dangas bus galima tik gyvenamosios paskirties vienbučiams, dvibučiams ar daugiabučiams namams. / © silutesnaujienos.ltSpalio 23 d. duomenimis, asbestinę savo gyvenamųjų namų stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams jau išmokėta apie 9,4 mln. Lt paramos lėšų.

Parama asbestinės stogų dangos keitimui teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai primena, kad parama mokama tik tuomet, kai pareiškėjai pateikia mokėjimo prašymus ir kitus reikiamus dokumentus.

Mokėjimo prašymai priimami NMA teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.

Šiuo metu NMA pateikta 2 780 mokėjimo prašymų, iš kurių 2 300 jau yra įvertinti. Mokėjimo prašymai yra vertinami ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Tiesa, į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui bei patikrų vietoje atlikimo laikas. Išlaidas pripažinus tinkamomis, projektų vykdytojus netrukus pasiekia ir jiems priklausanti parama.

Svarbu, jog paramos gavėjai nevėluotų ir mokėjimo prašymus teiktų laikydamiesi paraiškoje nustatytų terminų. Kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba mokėjimo prašymai iš viso nepriimami. Išimtis taikoma tik tais atvejais, jei vėluojama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure).

Tokiu atveju paramos gavėjai turi raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nespėja laiku pateikti mokėjimo prašymo arba nori perskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių (įsigyja pigesnę stogo dangą, bet daugiau nei buvo numatyta projekte sumoka už utilizavimą ir pan.), jis turėtų iš anksto apie tai informuoti NMA, raštu pateikdamas argumentuotą prašymą.

Svarbu pažymėti, kad projektas turi būti įgyvendintas per vienerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Priešingu atveju parama negalės būti išmokėta. Baigęs vykdyti projektą paramos gavėjas teikia mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos formos bei informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama interneto svetainėse www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.