Atnaujintas rajono Studentų rėmimo programos tvarkos aprašas

Atnaujintas Šilutės rajono Studentų rėmimo programos tvarkos aprašas suteikia galimybę konkurse dalyvauti ir ištęstinėse studijose studijuojantiems studentams.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu, koreguotas Studentų rėmimo programos tvarkos aprašas. Nuo šiol parama teikiama ir ištęstinėse studijose studijuojantiems studentams, baigusiems Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigas arba deklaravusiems gyvenamąją vietą Šilutės rajono savivaldybėje bei įgyjantiems specialybes, įtrauktas į Šilutės rajono savivaldybei reikalingų darbuotojų specialybių sąrašą.

Finansinės paramos rūšys: kainos, sumokėtos už studijas, kompensacija tik studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose; studijų stipendija studijuojant tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose.

Reikalingi dokumentai: prašymo forma; pažyma apie mokymąsi Lietuvos aukštosiose mokyklose (pažyma iš užsienio aukštosios mokyklos pateikiama tik tuo atveju, kai pretenduojama į stipendiją); pažyma apie paskutinio semestro mokymosi rezultatus; brandos atestatas (kai stojama į I kursą); asmens dokumentas (kopija); banko dokumentas, įrodantis atliktą mokėjimą už studijas (kai pretenduojama į kainos, sumokėtos už studijas, kompensavimą); įstaigos raštas dėl darbuotojo poreikio ir jo įdarbinimo baigus studijas.

Prašymų priėmimo terminas pratęstas iki spalio 7 d. 12 val. Prašymus pateikti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinyje, esančiame Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje.

Kilus klausimų kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę el. p. egle.cesniene@silute.lt; tel.: 8 441 79 281, 8 656 84 935.