Atvira jaunimo erdvė perauga į Atvirą jaunimo centrą

Šilutės savivaldybės tarybos komitetams pateiktas svarstyti sprendimo projektas nuo gegužės 1 d. įsteigti naują iš biudžeto išlaikomą įstaigą - Šilutės atvirą jaunimo centrą. Kartu siūloma patvirtinti ir šio centro nuostatus.

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Rimantė Čiutienė politikams pasakojo, kad lig šiol prie Kultūros padalinio buvusi Atvira jaunimo erdvė, turinti vieną darbuotoją, jau išaugo ir jau laikas steigti Atvirą jaunimo centrą. Jame darbuosis vadovas su dviem jaunimo darbuotojais.

Šioje naujoje įstaigoje būtų teikiamos socialinės paslaugos jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų.

Būtų sukurtos sąlygos jaunimui dalyvauti atvirojo jaunimo centro veikloje, ypač siekiant įtraukti į ją mažiau galimybių turintį jaunimą ir neaktyvius jaunus žmones. Siekiama užtikrinti, kad centre organizuojama veikla atitiktų jaunų žmonių poreikius ir prisidėtų prie jų asmenybės tobulinimo, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Norima sukurti sąlygas, kad pamariškiai būtų motyvuojami dalyvauti jų interesus atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Manoma, kad įsteigus centrą padidės jaunimo užimtumas, mažiau galimybių turintis jaunimas turės vietą, kurioje galės saugiai leisti laisvalaikį.

Centre siūloma įsteigti 3 etatus. Įstaigai reikalingos Savivaldybės biudžeto lėšos direktoriaus ir dviejų jaunimo darbuotojų etatams išlaikyti. Centro darbuotojų pareigybėms finansuoti per metus reikėtų apie 45 tūkst. eurų.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariams kilo klausimas kiek už darbą planuojama mokėti centro darbuotojams. Pasak R. Čiutienės, planuojama centro vadovui mokėti apie 900 Eur atskaičius mokesčius, o dviem darbuotojams po 750 Eur.

Komiteto pirmininkas Vygantas Kamarauskas sakė, kad reikėtų planuoti lėšas ne tik darbuotojų atlyginimams, bet ir centro veiklai. Jis mano, kad tokios įstaigos veiklai gali prireikti dar panašaus dydžio sumos.

Pasak R. Čiutienės, Jaunimo erdvės darbuotojui Rimvydui Petrauskiui gerai sekasi rašyti projektus ir gauti finansavimą veikloms vykdyti. Tad tikimasi, kad tų gebėjimų jis nepraras ir įsteigus centrą.

Centro veikla rūpinsis ne tik 3 etatiniai darbuotojai, bet ir 5 narių taryba, į kurią atstovus deleguotų jaunimas, tėvai, centro darbuotojai, socialiniai partneriai ir bendruomenė.

Komitetų nariai balsų dauguma nusprendė svarstyti klausimą Tarybos posėdyje.

Komercijos direktorius, korespondentas