„Ąžuoliuko“ vaikų darželis ruošiamas modernizacijai

AZUOLIUKO MODERNIZACIJAI_1Aplankius visus Šilutės miesto darželius galima pastebėti, kad vienas iš jų – „Ąžuoliukas“ – galimai dar nėra matęs jokių modernizacijų nuo pastatymo laikų. Šiam darželiui vos prieš porą savaičių buvo pakeista pernelyg žema, dabartiniams laikams netinkanti tvora, o šią savaitę į Savivaldybės tarybos dienotvarkę įrašytas ir sprendimo projektas „Šilutės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas“.

Sprendimo projektą Ekonomikos ir finansų komitetui pristatė Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Karolina Bernotienė. Ji sakė, kad patvirtinus sprendimo projektą Savivaldybės administracija galės teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką, nes tokį raginimą jau pateikė Regioninės plėtros departamentas.

Priėmus siūlomą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą – pateikus projekto paraišką bei gavus finansavimą – bus atnaujinamos dviejų ikimokyklinio vaikų ugdymo grupių patalpos ir joms priskiriamų erdvių patalpos (pagrindinė erdvė, rūbinėlė, vaikų miegui skirta erdvė, tualetas, prausykla, grupės virtuvėlė).

Planuojama suremontuoti šių grupių patalpas remiantis Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijomis. Atnaujintas grupių patalpas planuojama pritaikyti 40 vaikų.

„Ąžuoliuko“ infrastruktūros modernizavimui numatyta 127 452,83 Eur suma, iš jų 108 334,90 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (85 proc.), 9 558,97 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (7,5 proc.) ir 9 558,97 Eur – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos (7,5 proc.).

Ekonomikos ir finansų komitete nė vienas politikas nesipriešino tokiai iniciatyvai, o kai kurie iš jų sakė, jog jau seniai reikėjo permainų „Ąžuoliuke“.