Balčių „Kivylių žiburiuose“ pokyčiai: nauja pirmininkė, o gal – ir naujas pavadinimas

 

Balciu susirinkimas_balsuoja_visiVainuto seniūnijos Balčių kaime – pokyčiai: kaimo bendruomenei „Kivylių žiburiai“ 8 metus vadovavusi medikė Kristina Užpelkienė paliko šias pareigas, balčiškiai išsirinko naują pirmininkę, naują bendruomenės valdybą ir net žada keisti bendruomenės pavadinimą.

Tokie pokyčiai užtvirtinti paskutiniajame bendruomenės narių susirinkime, kuriame balčiškiams visgi nepavyko gauti aiškumo visais jiems rūpimais bendruomenės gyvenimo klausimais, mat jau nebe pirmą kartą jiems nepavyko prisikviesti atsakingų bendruomenės valdybos narių.

Nuo šiol bendruomenės, kurios pavadinimas dar neaiškus, vairą perima vietos bibliotekininkė Genutė Gofmanienė.

Pirmininkė K.Užpelkienė pavargo

Balčių bendruomenės namų salė vos sutalpino visus, norinčius dalyvauti ataskaitiniame susirinkime. Tačiau ataskaitiniu jį galima vadinti tik iš dalies, mat savo ataskaitą balčiškiams pateikė tik pirmininkė K.Užpelkienė.

Deja, jai teko perskaityti ir bendruomenės finansininkės Rasos Balandienės bei revizijos komisijos pirmininkės Birutės Erciuvienės ir jai talkinusios Virginijos Ežerskienės ataskaitas, kurias šios valdybos narės jai įteikė tik susirinkimo išvakarėse.

Balčiškiai turėjo ne vieną klausimą kelerius metus bendruomenės finansus tvarkiusiai buhalterei R.Balandienei, tačiau nebuvo kam juos užduoti. Ir, anot gyventojų, tai ne pirmas kartas, kai bendruomenės finansininkė ir valdybos narės išvengia dalyvavimo bendruomenės susirinkimuose.

„Dėkoju visiems, kas buvo su manimi nuo pat 2009 metų. Aš išsisėmiau ir pavargau“, – taip pranešimą apie savo atsistatydinimą iš pareigų pradėjo pirmininkė K.Užpelkienė. Ji sakė pastaruoju metu nebegalėjusi daug dėmesio skirti bendruomenės reikalams, nes ėmėsi papildomo darbo, be to, močiutės dėmesio reikia ir padidėjusiai šeimai.

Iš kitų reikalaus griežtaiBalciu susirinkimas_Kristina_2

Pasak K.Užpelkienės, ji tik išvakarėse sužinojo, kad revizorė V.Ežerskienė nedalyvaus susirinkime, mat išvyksta į Kauną pakviesta vaikų.

„Kodėl mūsų susirinkimuose niekada nedalyvauja revizijos komisijos narės V.Ežerskienė ir B.Erciuvienė? Prieš mėnesį vykusiame susirinkime nedalyvavo. Iš anksto pranešėme ir šio susirinkimo datą, gal buvo galima prisiderinti per tiek laiko?“ – klausė Balčių seniūnaitis Jonas Sudeikis. Tačiau nebuvo kam į jo klausimą duoti atsakymus.

Balčių gyventojai norėjo finansinės ataskaitos, bet nebuvo kas atsiskaito už kiekvieną išleistą stambesnę ir smulkesnę pinigų sumą, už kiekvieną eurą.

Be to, paaiškėjo, kad B.Erciuvienė dar spalio pradžioje yra parašiusi prašymą, jog išeina iš bendruomenės.

„Penki valdybos nariai įregistruoti, jie turėtų ir atsakyti į visus klausimus, bet jų nėra“, – pečiais traukė susirinkimui pirmininkavusi Virginija Kubilienė.

Palinkėjusi kaimynams išsirinkti naują bendruomenės pirmininką, naują valdybą ir žengti dar toliau, rašyti ir įgyvendinti naujus projektus, taip pat pažadėjusi, jei reikės, suteikti visą įmanomą savo pagalbą, K.Užpelkienė paliko salę.

„Pasitikime jumis, pirmininke, bet dabar jūsų kolektyvo narės jus pavedė. Mokysimės iš klaidų ir kitos valdybos narių griežtai reikalausime atlikti pareigas“, – sakė seniūnaitis J.Sudeikis.

Pirmininkei talkins 9 narių valdyba

Susirinkimui pirmininkavusi V.Kubilienė klausė, ką toliau darys bendruomenė: žengs žingsnius į priekį, rinks naujus valdymo organus, ar skelbs dar vieno susirinkimo datą ir lauks į jį atvykstančių esamos bendruomenės valdybos narių. Galiausiai nutarta, seniūnaičio J.Sudeikio žodžiais tariant, „nebekankinti tų žmonių, kurie nenori dalyvauti bendruomenės veikloje, nes jei bus sukviestas dar vienas susirinkimas, vėl kas nors jame nedalyvaus“.

Susirinkimo pirmininkė pasiūlė bendruomenės pirmininke rinkti vietos bibliotekininkę G.Gofmanienę. Pasak V.Kubilienės, tai aktyvi, daug renginių organizuojanti moteris. Keli paskutinieji susibūrimai – Naujųjų metų vakaronė, gandrų palydėtuvės, Nepriklausomybės akto perdavimas – tai vis G.Gofmanienės iniciatyva įvykę renginiai.

G.Gofmanienė pirmiausia priminė, kad vienas lauke nėra karys, ir kvietė visus stoti į bendruomenę, būti ir dirbti kartu. Šiuo metu Balčių kaimo bendruomenė vienija apie 30 narių. „Kuo daugiau narių, tuo turtingesnė bendruomenė, tuo įvairesnį ir įdomesnį gyvenimą ji gali kurti savo kaime“, – sakė naujoji pirmininkė.

Vieningai nubalsavę už G.Gofmanienės kandidatūrą, balčiškiai šįkart išsirinko ir jos pavaduotoją, kuria tapo V.Kubilienė, bei jau 8 valdybos narius. 

G.Gofmanienė taip pat pasiūlė keisti bendruomenės pavadinimą, ir balčiškiai tam pritarė, mat visi norėtų, kad pavadinime nebūtų akcentuojamas Kivylių kaimas. Tačiau šis klausimas dar svarstomas, mat paaiškėjo kai kurių nenumatytų trukdžių.

Pabaigoje kalbėjęs Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus sakė, jog šios bendruomenės veikloje išties turėtų būti daugiau skaidrumo, kad po poros metų istorija nepasikartotų ir neprireiktų dar vienų bendruomenės vadovybės rinkimų. Iki šiol, anot seniūno, viešumo akivaizdžiai trūko.