Baltų vienybės dieną – ugnies sąšauka

baltu vienybess_diena_zakainiu_piliakalnis2017 metai Lietuvoje paskelbti Piliakalnių metais. Ta proga baltų palikuonys Lietuvoje, Latvijoje bei bendruomenės visame pasaulyje kviečiami prisijungti prie Baltų vienybės ugnies sąšaukos ir rugsėjo 22 dieną 20-21 val. užkurti ugnį ant piliakalnių, su baltų istorija susijusiose vietose.

Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis – ginti savo žemes, gyvastį, savastį. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją Baltijos pakrantėje įsikūrusioms tautoms.

Nepaisant valstybes skiriančių ribų, po pasaulį pasklidusius baltų palikuonis vienija iš protėvių paveldėta pasaulėžiūra, gyvos tradicijos ir papročiai. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė. Sąšaukos esmė – aplankyti, įprasminti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant piliakalnių ar kitose su baltų istorija susijusiose vietose ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes.

Bendruomenių, organizacijų, pavienių asmenų, rugsėjo 22 d. 20-21 val. dalyvausiančių Baltų vienybės ugnies sąšaukoje, prašoma pranešti apie tai adresu Lietuvoje: baltai@aukuras.lt; Latvijoje: linda.lindale@gmail.com .
Pranešime reikia nurodyti vietą, koordinates, kur bus užkurta ugnis ir kas ją įžiebs, kaip susisiekti.

Daugiau – www.aukuras.lt.