Bendrasis pagalbos centras: 2018 metai skaičiais

 

237 322930645ee568bba0e159f9aeae3cca2018 m. Bendrajame pagalbos centre buvo atsakyta į 2 137 253 pagalbos skambučius, registruota ir pagalbos tarnyboms perduoti pranešimai apie 975 906 įvykius. Tai šiek tiek mažesni skaičiai nei 2017 m. Netiksliniai ir trukdantys skambučiai, kaip ir 2017 m., sudarė apie 54 proc. atsakytų skambučių. Filtre buvo užlaikytas 237 891 trukdantis skambutis.

Daugiausia pranešimų sulaukė policija – 520 987. Iš jų didžiausias pranešimų skaičius buvo apie techninius eismo įvykius (60 tūkst.), smurtą artimoje aplinkoje (57 tūkst.) ir kelių eismo taisyklių pažeidimus (51 tūkst.). Greitosios medicinos pagalbos kompetencijos įvykių buvo mažiau – 395 040, bet į šį skaičių neįtraukti pranešimai, kai žmonės skambina trumpaisiais greitosios medicinos pagalbos numeriais. Ugniagesiai gelbėtojai į pagalbą vyko 34 484 kartus, o aplinkosauginių įvykių užregistruota 13 875.

Mažėjant skambučių srautui, sumažėjo neatsakytų skambučių ir vidutinis atsiliepimo laikas. Vidutinis atsiliepimo laikas 2018 m. siekė 5 sekundes, per 15 sekundžių buvo atsiliepiama į 91,4 proc. skambučių (2017 m. vidutinis atsiliepimo laikas buvo 6 sekundės, o per 15 sekundžių buvo atsiliepiama į 88,6 proc. skambučių).

Viena sekunde sutrumpėjo vidutinė pokalbio trukmė. Tačiau šiam rodikliui didelę įtaką daro ilgai trunkantys pokalbiai, kai operatoriams tenka konsultuoti žmones arba užlaikyti nusižudyti ketinantį asmenį iki pagalbos tarnybų atvykimo. Tokie pokalbiai gali trukti ir 20, ir 30 minučių. Bendra 2018 m. pokalbių įrašų trukmė siekia daugiau nei 36 tūkst. valandų ir visus juos perklausyti užtruktų ilgiau nei 4 metus.

Vidutinis skambučius aptarnaujančių darbuotojų skaičius buvo didesnis nei ankstesniais metais – 155 (2017 m. – 146,6). Kiekvienam iš jų vidutiniškai teko atsakyti į daugiau kaip 13,2 tūkst. skambučių. Daugiausia kartų atsiliepęs skubios pagalbos skambučių operatorius atsakė į 21,3 tūkst. skambučių.

Per parą vidutiniškai sulaukiama 6,7 tūkst. skambučių. Mažiausiai skambučių būna ryte tarp 4 ir 6 valandos, o daugiausia – nuo 17 iki 20 valandos. Darbuotojas per 12 valandų pamainą vidutiniškai atsako į 120 skambučių (2017 m. tekdavo atsakyti į 140 skambučių).

Gerėjantys rezultatai, matyt, lemia ir didesnį Lietuvos gyventojų pasitikėjimą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, net 72 proc. Lietuvos gyventojų teigiamai vertina Bendrojo pagalbos centro darbą. Bendrasis pagalbos centras vertina gyventojų pasitikėjimą ir stengiasi daryti viską, kad įvykus nelaimei galėtų padėti numeriu 112 besikreipiantiems žmonėms.